Najczęściej zadawane pytania

Uwaga! Tylko do 30 czerwca 2017 roku wnioski ws numerów recept refundowanych

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania wyjaśniającego?

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania wyjaśniającego?

Czy lekarz ma obowiązek przekazania Rzecznikowi dokumentacji medycznej pacjenta?

Czy lekarz może i powinien powołać się na tajemnicę lekarską w postępowaniu przed Rzecznikiem?

Czy lekarz może mieć pełnomocnika?

Czy pokrzywdzony może mieć pełnomocnika?

Kto może być pokrzywdzonym w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej?

Kto jest stroną w postepowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej?

Za co może ponosić odpowiedzialność zawodową lekarz/lekarz dentysta dalej lekarz?

Czym zajmuje się Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ?

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, mamy kontakt z NFZ. Obecnie zaproponowano mi przyjęcie zastępstwa za kolegę na dyżurach w szpitalu. Czy mogę bez przeszkód podjąć się takiego zastępstwa?

Fundusz przeprowadził u mnie kontrolę, po której nałożył na mnie karę umowną. Nie zgadzam się z wnioskami z kontroli, czy mogę jakoś je kwestionować?

Kto może zostać wybrany na członka sądu lekarskiego?

Czy na sali rozpraw przed Okręgowym Sądem Lekarskim mogą przebywać inne osoby niż strony postępowania, obrońcy i pełnomocnicy?