Najczęściej zadawane pytania

Zarządzenie Sądu Lekarskiego dotyczące zniesienia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Okręgowy Sąd Lekarski i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Odroczone przesłuchania, posiedzenia i rozprawy

RODO

Czy muszę składać zeznania jako świadek na wezwanie z innej Izby Lekarskiej?

Czy grozi mi jakaś kara lub grzywna za niestawiennictwo przed Sądem Lekarskim jako świadek?

Zostałem wezwany do Sądu Lekarskiego jako świadek – czy muszę się stawić?

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania wyjaśniającego?

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania wyjaśniającego?

Czy lekarz ma obowiązek przekazania Rzecznikowi dokumentacji medycznej pacjenta?

Czy lekarz może i powinien powołać się na tajemnicę lekarską w postępowaniu przed Rzecznikiem?

Czy lekarz może mieć pełnomocnika?

Czy pokrzywdzony może mieć pełnomocnika?

Kto może być pokrzywdzonym w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej?

Kto jest stroną w postepowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej?

Za co może ponosić odpowiedzialność zawodową lekarz/lekarz dentysta dalej lekarz?