Najczęściej zadawane pytania

Komunikat Ministerstwa Finansów. Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa

Błąd przy wczytywaniu nowej umowy obowiązującej od 1 lipca 2021

Z wokandy Sądu Lekarskiego. Korzenie szóstek

Przedłużenie okresu rozliczeniowego – wniosek

Przesunięcie terminu spłaty otrzymanych tzw. zaliczek do 31 grudnia 2021 roku

Komisja ds. kontaktów z NFZ przypomina i informuje o zmianach dotyczących wznowienia świadczeń i znoszenia limitów

Zarządzenie Sądu Lekarskiego dotyczące zniesienia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Okręgowy Sąd Lekarski i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Odroczone przesłuchania, posiedzenia i rozprawy

RODO

Czy muszę składać zeznania jako świadek na wezwanie z innej Izby Lekarskiej?

Czy grozi mi jakaś kara lub grzywna za niestawiennictwo przed Sądem Lekarskim jako świadek?

Zostałem wezwany do Sądu Lekarskiego jako świadek – czy muszę się stawić?

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania wyjaśniającego?

Kiedy Rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania wyjaśniającego?

Czy lekarz ma obowiązek przekazania Rzecznikowi dokumentacji medycznej pacjenta?