kurs dla lekarzy pracujących w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, którzy nie mają specjalizacji z medycyny rodzinnej

 

Koleżanko, Kolego,
Jeżeli pracujesz w POZ a jednocześnie nie masz specjalizacji z medycyny rodzinnej to zgodnie z Ustawą o POZ i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dostępnym tutaj (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001017/O/D20191017.pdf) musisz ukończyć kurs medycyny rodzinnej.
Obecnie taki kurs jest organizowany przez CMKP w Lublinie.
Zamierzamy zorganizować podobne szkolenie dla lekarzy z naszej Izby w Gdańsku.
Jeżeli jesteś zainteresowana / zainteresowany - wypełnij poniższą ankietę.
Po zebraniu ankiet i przygotowaniu organizacyjnym kursu wyślemy powiadomienia do wszystkich chętnych.
Jeżeli liczba chętnych przekroczy zakładaną liczbę uczestników - decydować będzie kolejność zgłoszeń.