Polityka prywatności

Polityka prywatności

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

 Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej „RODO”), a także określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.oilgdansk.pl

 

Podstawowe pojęcia.

Administrator Serwisu – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk,

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

Serwis – niniejszy serwis internetowy działający pod adresem www.oilgdansk.pl

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora, nie należące do Administratora.

Urządzenie –urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (np. komputer, smartfon, tablet).

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu.

Właściciel Serwisu – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk

 

 1. Administrator poprzez Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną za jego pośrednictwem Serwisu oraz uzyskuje dostęp do informacji z urządzenia Użytkownika poprzez pliki cookies.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie Urządzenia z dostępem do Internetu
  i zainstalowaną przeglądarką internetową.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, Serwis obsługuje protokół HTTPS i korzysta z bezpiecznego połączenia przy użyciu certyfikatu SSL.
 4. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron www. W razie skorzystania z tych linków Użytkownik opuszcza Serwis przechodząc na stronę internetową prowadzoną przez podmiot zewnętrzny. OIL nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych gromadzonych przez podmiot zewnętrzny. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel. 58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu www.oilgdansk.pl.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.
 5. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie Państwa dane osobowe wynikające z polityki cookies.
 6. Korzystanie z plików cookies ma charakter dobrowolny.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

 

POLITYKA COOKIES

Serwis korzysta z plików „Cookies”, czyli informacji o Użytkownikach gromadzonych w plikach elektronicznych na Urządzeniach Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Dzięki wykorzystywaniu plików Cookies możliwe jest rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i dostosowanie Serwisu do prawidłowego działania na tym Urządzeniu oraz - w wypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika - są one wykorzystywane do analizy ruchu sieciowego na stronie.

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:

 1. serwisowe– konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu., instalowane automatycznie w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików Cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
 2. analityczne– pozwalają badać ruch sieciowy w Serwisie.
  Analityczne pliki Cookies są instalowane na Urządzeniu Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Po wyrażeniu zgody analityczne pliki Cookies instalowane są zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika. Pliki te są przechowywane przez Administratora przez okres maksymalnie 2 lat.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach Cookies. W ramach plików Cookies nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe ani żadne informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies analityczne do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników, dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu, w tym w celu przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników;

Serwis www.oilgdansk.pl może korzystać z usługi analitycznych Google Analytics. Pliki Cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez firmę Google do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, bez możliwości identyfikacji Użytkownika. Informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Zarządzanie ustawieniami Cookies

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies, w szczególności może zablokować obsługę plików Cookies lub uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim Urządzeniu; inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej;

Ograniczenie lub wyłącznie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu lub ograniczyć dostęp do nich.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Zmiany w Polityce Cookies:

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany Polityki Cookies;
wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie;
wprowadzone zmiany wejdą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

POLITYKA LOGÓW

 1. Log stanowi plik dziennika stanowiący chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach Użytkowników dotyczących Serwisu.
 2. Logi są przechowywane w plikach znajdujących się na serwerze Serwisu i nie zawierają
  informacji pozwalających na identyfikację osób przeglądających stronę www. Logi przechowywane są przez 24 godziny.
 3. Dane z logów są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem oraz zapewnienia poprawności działania i bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu.
 1. W ramach logów przetwarzane mogą być następujące dane:
 • czas dokonania czynności przez Użytkownika,
 • rodzaj czynności Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji operacji,
 • informacje o zdarzeniach, które mogą zostać zakwalifikowane jako ataki hakerskie,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP Użytkownika.