Komisja Młodych Lekarzy

 

Komisja Młodych Lekarzy stworzona została z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji.


Jest to jedna z komisji działających w ramach struktur OIL Gdańsk, a w jej skład wchodzą lekarze stażyści oraz rezydenci. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grup lekarzy (przed organami OIL, pracodawcami i organami władzy publicznej) i podjęcia działań w celu jej integracji. Bardzo ważnym celem Komisji jest uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów, sporów i sytuacji kryzysowych zgłaszanych przez lekarzy z terenu objętego nadzorem Komisji.

Zakres działalności:

  • Prezentacja bieżących spraw młodych lekarzy w czasie posiedzeń komisji OIL oraz konsultowanie możliwych rozwiązań.
    Propozycje wprowadzania zmian do programów stażu podyplomowego, specjalizacji lekarskich, sposobu organizacji egzaminów państwowych (patrz brak publikacji pytań i odpowiedzi do LEK, LDEK i PES).
  • Informowanie młodych lekarzy nt. możliwosci otrzymania od OIL wsparcia finansowego/ kredytu.
  • Integracja środowiska młodych lekarzy.
  • Organizacja szkoleń.
  • Współpraca z KML Gdańsk z KML Okręgowych Izb Lekarskich oraz na szczeblu Naczelnej Izby Lekarskiej

e-mail: kml@oilgdansk.pl
Facebook: kml.gdansk

Skład Komisji Młodych Lekarzy kadencji 2022-2026

Przewodniczący

kol. Rita Sharma (rsharma@oilgdansk.pl)

Wiceprzewodniczący

kol. Aleksandra Gramann (agramann@oilgdansk.pl)

kol. Jakub Byczkowski   (jbyczkowski@oilgdansk.pl)

Członkowie komisji

kol. Adam Baranowski

kol. Konrad Chojnowski

kol. Geryk Nicole

kol. Kraevskij Vladislav

kol. Łukasz Mohr

kol. Damian Palus

kol. Karolina Pilarska

kol. Alicja Weiszewska

kol. Szymon Zdanowski

kol. Michał Błaszczyk

kol. Krzysztof Klimiuk

kol. Karolina Biernacka

kol. Aleksandra Dańczyszyn

 

Regulamin Komisji Młodych Lekarzy

 

Dofinansowanie szczepień dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Regulamin szczepień

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku dofinansowuje szczepienia wszystkich członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Dofinansowanie jest jednorazowe i dotyczy szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom i meningokokom B+ACWY. Dofinansowanie dotyczy szczepienia przyjętego przez lekarza/lekarza dentystę, przysługuje lekarzowi/ lekarzowi dentyście, który w ciągu poprzedzających 12 miesięcy opłacał wszystkie składki członkowskie w terminie. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór wniosków rozpoczyna się w kwietniu każdego roku, po zatwierdzeniu budżetu przez Okręgowy Zjazd Lekarzy.