Komisja Młodych Lekarzy

 

Komisja Młodych Lekarzy stworzona została z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji.


Jest to jedna z komisji działających w ramach struktur OIL Gdańsk, a w jej skład wchodzą lekarze stażyści oraz rezydenci. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grup lekarzy (przed organami OIL, pracodawcami i organami władzy publicznej) i podjęcia działań w celu jej integracji. Bardzo ważnym celem Komisji jest uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów, sporów i sytuacji kryzysowych zgłaszanych przez lekarzy z terenu objętego nadzorem Komisji.

Zakres działalności:

  • Prezentacja bieżących spraw młodych lekarzy w czasie posiedzeń komisji OIL oraz konsultowanie możliwych rozwiązań.
    Propozycje wprowadzania zmian do programów stażu podyplomowego, specjalizacji lekarskich, sposobu organizacji egzaminów państwowych (patrz brak publikacji pytań i odpowiedzi do LEK, LDEK i PES).
  • Informowanie młodych lekarzy nt. możliwosci otrzymania od OIL wsparcia finansowego/ kredytu.
  • Integracja środowiska młodych lekarzy.
  • Organizacja szkoleń.
  • Współpraca z KML Gdańsk z KML Okręgowych Izb Lekarskich oraz na szczeblu Naczelnej Izby Lekarskiej  

e-mail: kmlgdansk@gmail.com
Facebook: kml.gdansk

Skład Komisji Młodych Lekarzy kadencji 2018-2022

Przewodniczący

Kol. Rita Sharma

Członkowie komisji

kol. Artur Bandura

kol. Agata Berlińska

kol. Natalia Borof

kol. Damian Borof

kol. Katarzyna Cieślak

kol. Michał Kościuk

kol. Adam Witkowski

kol. dent. Anna Szerwińska-Witkowska

kol. Natalia Okońska

kol. Mariusz Smętek

kol. Adam Sobieraj

kol. Jakub Sobolewski

kol. Hubert Stein