Komisja Młodych Lekarzy

 

Komisja Młodych Lekarzy stworzona została z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji.


Jest to jedna z komisji działających w ramach struktur OIL Gdańsk, a w jej skład wchodzą lekarze stażyści oraz rezydenci. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grup lekarzy (przed organami OIL, pracodawcami i organami władzy publicznej) i podjęcia działań w celu jej integracji. Bardzo ważnym celem Komisji jest uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów, sporów i sytuacji kryzysowych zgłaszanych przez lekarzy z terenu objętego nadzorem Komisji.

Zakres działalności:

  • Prezentacja bieżących spraw młodych lekarzy w czasie posiedzeń komisji OIL oraz konsultowanie możliwych rozwiązań.
    Propozycje wprowadzania zmian do programów stażu podyplomowego, specjalizacji lekarskich, sposobu organizacji egzaminów państwowych (patrz brak publikacji pytań i odpowiedzi do LEK, LDEK i PES).
  • Informowanie młodych lekarzy nt. możliwosci otrzymania od OIL wsparcia finansowego/ kredytu.
  • Integracja środowiska młodych lekarzy.
  • Organizacja szkoleń.
  • Współpraca z KML Gdańsk z KML Okręgowych Izb Lekarskich oraz na szczeblu Naczelnej Izby Lekarskiej

e-mail: kml@oilgdansk.pl
Facebook: kml.gdansk

Skład Komisji Młodych Lekarzy kadencji 2022-2026

Przewodniczący

kol. Rita Sharma (rsharma@oilgdansk.pl)

Wiceprzewodniczący

kol. Aleksandra Gramann (agramann@oilgdansk.pl)

kol. Jakub Byczkowski   (jbyczkowski@oilgdansk.pl)

Członkowie komisji

kol. Adam Baranowski

kol. Konrad Chojnowski

kol. Geryk Nicole

kol. Ewa Hałkowska-Kmiecik

kol. Filip Kaczyński

kol. Kraevskij Vladislav

kol. Łukasz Mohr

kol. Damian Palus

kol. Karolina Pilarska

kol. Alicja Weiszewska

kol. Szymon Zdanowski

kol. Piotr Zieliński