Komisja Młodych Lekarzy

 

Komisja Młodych Lekarzy stworzona została z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji.

 


 

Jest to jedna z komisji działających w ramach struktur OIL Gdańsk, a w jej skład wchodzą lekarze stażyści oraz rezydenci. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grup lekarzy (przed organami OIL, pracodawcami i organami władzy publicznej) i podjęcia działań w celu jej integracji. Bardzo ważnym celem Komisji jest uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów, sporów i sytuacji kryzysowych zgłaszanych przez lekarzy z terenu objętego nadzorem Komisji.

Zakres działalności:

  • Prezentacja bieżących spraw młodych lekarzy w czasie posiedzeń komisji OIL oraz konsultowanie możliwych rozwiązań.
    Propozycje wprowadzania zmian do programów stażu podyplomowego, specjalizacji lekarskich, sposobu organizacji egzaminów państwowych (patrz brak publikacji pytań i odpowiedzi do LEK, LDEK i PES).
  • Informowanie młodych lekarzy nt. możliwosci otrzymania od OIL wsparcia finansowego/ kredytu.
  • Integracja środowiska młodych lekarzy.
  • Organizacja szkoleń.
  • Współpraca z KML Gdańsk z KML Okręgowych Izb Lekarskich oraz na szczeblu Naczelnej Izby Lekarskiej  

e-mail: kmlgdansk@gmail.com
Facebook: kml.gdansk

Skład Komisji Młodych Lekarzy kadencji 2013-2017

Przewodniczący komisji
lek. Lukasz Szmygel  

Sekretarz
lek. Wojciech Pączek

Zastępcy przewodniczącego
lek. Adam Gorczyński
lek. Arkadiusz Szycman

Członkowie komisji
lek. Monika Bodo
lek. Natalia Bodo
lek. Łukasz Budyńko
lek. Agata Drabarek
lek. Tomasz Drabarek
lek. Jerzy Iskrzycki
lek. Beata Jacuś
lek. Magdalena Krauze
lek. Iwona Kur
lek. Agnieszka Niemirycz-Makurat
lek. dent. Agnieszka Poznańska
lek. Aleksandra Rutkowska
lek. Joanna Szafran
lek. Olga Wróblewska
lek. Katarzyna Zalewska

Zespół ds. Zmian Legislacyjnych
Koordynator - lek. Adam Gorczyński
lek. Wojciech Pączek
lek.  Łukasz Budyńko

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
Koordynator - lek. Agnieszka Niemirycz-Makurat
lek. Alicja Witkowska
lek. Magdalena Krauze
lek. Joanna Szafran

Komitet organizacyjny XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy
Przewodniczący - lek. Łukasz Szmygel
lek. Arkadiusz Szycman
lek. Marcin Nowiński
lek. Iwona Kur
lek. dent. Agnieszka Poznańska
lek. Aleksandra Rutkowska
lek. Agnieszka Niemirycz-Makurat
lek. Wojciech Pączek