Okręgowa Komisja Wyborcza

 

Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej kadencji 2022-2026

Przewodnicząca OKW

Skonecka Joanna

Sekretarz OKW

Wójcikiewicz Krzysztof

Skład

Borof Natalia

Budziński Roman

Ingielewicz Anna

Łebek Izabela

Strzałkowska Iwona

 

Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie:

  • ustawy z z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708),
  • uchwały nr z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.