Siedziba delegatury w Elblągu

 

Dane teleadresowe

ul. Studzienna 29A
82-300 Elbląg
tel./fax (55) 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
NIP: 5861071748

Rachunek bankowy

Bank Millenium SA o/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835

Powyższy adres bankowy służy do opłaty za wpis i zmiany w rejestrze praktyk. Do opłacania składek członkowskich prosimy używać indywidualnych rachunków bankowych

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 11:00 – 18:00
Wtorek:            8:30 – 16:00
Środa:              8:30 – 16:00
Czwartek:        8:30 – 16:00
Piątek:             8:30 – 16:00