Komisja rewizyjna

Działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIL w Gdańsku w 2023 roku

Okręgowa Komisja Rewizyjna działająca przy OIL w Gdańsku  w ramach swojej regulaminowej działalności, w ciągu ostatniego roku przeprowadziła kontrolę dotyczącą prawidłowości  w przydzielaniu i finansowaniu wyjazdów służbowych działaczy i pracowników Izby od 2018, kontrolę wydatków na...

Czytaj więcej

Wybory wewnętrzne na stanowisko przewodniczącego OKR

W zawiązku ze złożoną rezygnacją lekarza Marka Bogdańskiego z funkcji przewodniczącego OKR w dniu 23 lutego 2023 odbędą się wybory wewnętrzne na to stanowisko.  

Czytaj więcej

Szkolenie “Prawa i Obowiązki Komisji Rewizyjnej Izby Lekarskiej” – drugiego stopnia

W dniu 15 października 2022 roku członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w zaplanowanym szkoleniu "Prawa i Obowiązki Komisji Rewizyjnej Izby Lekarskiej" - drugiego stopnia. Przeprowadzone szkolenie rozszerzyło naszą wiedzę o wiele nowych aspektów działania co...

Czytaj więcej

Szkolenie Komisji Rewizyjnej przy OIL w Gdańsku z zakresu praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej Izby Lekarskiej

  Komisja Rewizyjna przy OIL w Gdańsku planuje w październiku 2022r. odbycie wyjazdowego szkolenia w Warszawie z zakresu Finansów i Rachunkowości: "Szkolenie z zakresu praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej Izby Lekarskiej" - drugiego stopnia. Relację...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2018 – 2022

Komisja Rewizyjna została powołana decyzją Zjazdu Lekarzy w 2018 roku na kadencję 2018-2022. Skład Komisji Rewizyjnej stanowili - lek. med. Marek Bogdański - przewodniczący, lek. dent. Iwona Karczyńska - wiceprzewodnicząca, lek. med. Wioletta Sosnowska -...

Czytaj więcej

Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Główne regulaminowe obowiązki Komisji Rewizyjnej to działania kontrolne w zakresie finansów Okręgowej Izby Lekarskiej ze szczególnym naciskiem na kontrolę uchwał Zjazdu Lekarzy dotyczących uchwalonego budżetu oraz zaplanowanych inwestycji . Korzystając...

Czytaj więcej
 

Kontrola w Delegaturze Słupskiej

Opierając się na mocy paragrafu 23 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r powołała zespół kontrolny w składzie: Przewodniczący lek. Marek Bogdański, lek. dent. Iwona Karczyńska i...

Czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Lekarskiej w Gdańsku działa zgodnie z Regulaminem Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z paragrafem 20 Regulaminu Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Zjazdu. Zgodnie z paragrafem 23 Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1.Komisja wykonuje zadania przewidziane w ustawie, w szczególności: kontroluje działalność finansową i gospodarczą...

Czytaj więcej