Komisja rewizyjna

Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Główne regulaminowe obowiązki Komisji Rewizyjnej to działania kontrolne w zakresie finansów Okręgowej Izby Lekarskiej ze szczególnym naciskiem na kontrolę uchwał Zjazdu Lekarzy dotyczących uchwalonego budżetu oraz zaplanowanych inwestycji . Korzystając...

Czytaj więcej
 

Kontrola w Delegaturze Słupskiej

Opierając się na mocy paragrafu 23 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Okręgowa Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r powołała zespół kontrolny w składzie: Przewodniczący lek. Marek Bogdański, lek. dent. Iwona Karczyńska i...

Czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Lekarskiej w Gdańsku działa zgodnie z Regulaminem Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z paragrafem 20 Regulaminu Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Zjazdu. Zgodnie z paragrafem 23 Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1.Komisja wykonuje zadania przewidziane w ustawie, w szczególności: kontroluje działalność finansową i gospodarczą...

Czytaj więcej