Najczęściej zadawane pytania

Co muszę zrobić, aby jako Obwiniony otrzymać pisemne uzasadnienia orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego?

Czy toku postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim pacjent może otrzymać zadośćuczynienie bądź odszkodowanie finansowe?

Kto może być obrońcą w postępowaniu przed Okręgowym Sądem Lekarskim?

Czy upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej musi mieć formę aktu notarialnego?

Rodzice pacjenta zwrócili się do mnie o udostępnienie im dokumentacji medycznej ich dziecka, które obecnie ukończyło już 18 lat. Dokumentacja odnosi się do czasu, w którym pacjent był niepełnoletni. Czy mam obowiązek udostępnić im tą dokumentację?

Pacjentka zwróciła się do mnie o całkowite usunięcie jej danych z dokumentacji medycznej, twierdząc, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Czy należy uwzględnić wniosek pacjentki?

Pacjent zwrócił się do mnie o kopię swojej dokumentacji medycznej. Czy i w jakiej wysokości mogę pobrać od niego z tego tytułu opłatę? Nadmieniam, że kopiowanie tej dokumentacji jest bardzo czasochłonne.

Czy prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników stanowi wykonywanie zawodu lekarza?

Czy bycie właścicielem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (np. NZOZ-u) stanowi wykonywanie zawodu lekarza?

Czy praca w Narodowym Funduszu Zdrowia stanowi wykonywanie zawodu lekarza?