Aktualności

Zapraszamy na uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Uroczystość Wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu w 2016 roku/ Fot. Wiesława Klemens Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów po ukończonym stażu podyplomowym odbędzie się 25 listopada...

Czytaj więcej
 

Pełnomocnik ds Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów pomaga lekarzom w problemach z uzależnieniami

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego...

Czytaj więcej
 

Niewygodna proteza. Z wokandy Sądu Lekarskiego

Fot. Pixabay Naczelny Sąd Lekarski rozpatruje coraz więcej spraw dotyczących lekarzy dentystów. Orzekane są zwykle kary upomnienia, nagany lub kary pieniężne, choć zdarzają się surowsze kary orzekane za poważne przewinienia zawodowe. W ciągu ostatnich kilku...

Czytaj więcej
 

Tajemnica lekarska i jej granice. Minister Radziwiłł wesprze zmianę przepisów

Fot. Marta Jakubiak/gazetalekarska.pl -Jestem gotów wesprzeć zmianę przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej. Te uchwalone w ubiegłym roku przez parlament idą za daleko – zadeklarował podczas wrześniowej konferencji „Prawo medyczne w obliczu zmian” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł....

Czytaj więcej
 

Felieton Prezesa. Rezydentury, kontrakty, debata

Wrześniowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej zdominowało spotkanie z ministrem zdrowia, który odpowiadał na liczne pytania. Tematy pytań można podzielić na kilka działów: system, płace, kształcenie i pozostałe. Mało pieniędzy na zdrowie  W systemie publicznych wydatków...

Czytaj więcej
 

Komisja Kształcenia OIL w Gdańsku. Kursy, szkolenia, pomoc finansowa

Szkolenie dla lekarzy dentystów w siedzibie OIL w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 33 Do reaktywacji samorządu lekarskiego doszło 17 maja 1989 roku, kiedy uchwalono ustawę o Izbach Lekarskich. Od tego czasu w wielu sprawach związanych z...

Czytaj więcej
 

Między premierą a protestem, czyli czy „Botoks” zaszkodzi lekarzom

- Wyczerpaliśmy możliwości dialogu z rządem. 2 października rozpoczniemy protest głodowy – zapowiadają młodzi lekarze z Porozumienia Rezydentów. Protest na początek października już podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia...

Czytaj więcej
 

Wynagrodzenia pracowników medycznych w jednostkach budżetowych

7 sierpnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. STANOWISKO Nr 46/17/P-VII...

Czytaj więcej
 

Prezydium NRL o zmianach w LEK i LDEK

Stanowisko Nr 50/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.   Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu...

Czytaj więcej
 

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wiąże wynagrodzenie pracowników medycznych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce. Przedmiotowa ustawa...

Czytaj więcej