Aktualności

O idei budowy Domu Lekarza Seniora raz jeszcze (list)

Od lat w starej Unii Europejskiej buduje się domy dla seniorów, które są rentowne i nieraz trudno w nich o miejsce. Na XXXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Gdańsku w dniu 18 marca 2017 r. zgłosiłem...

Czytaj więcej
 

RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, nazywane potocznie RODO, wejdzie w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Od tego dnia wszystkie...

Czytaj więcej
 

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 17 marca 2018 roku

Informujemy, że w sobotę 17 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11 odbędzie się XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Zjazd rozpocznie się o godz. 10.00. Przypominamy...

Czytaj więcej
 

Pełnomocnik ds Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów pomaga lekarzom w problemach z uzależnieniami

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego...

Czytaj więcej
 

Pakiet Szumowskiego czyli pierwszy krok ku normalizacji pracy lekarzy rezydentów

Minister Zdrowia profesor Łukasz Szumowski (w środku) podczas wizyty w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie/Fot. Marta Jakubiak gazetalekarska.pl    O co walczyli młodzi lekarze Ogólnopolski protest lekarzy rezydentów rozpoczął się 2 października 2017 r.. Został...

Czytaj więcej
 

Zapraszamy na III Konferencję Stomatologiczną „Stomatologia XXI wieku”

29 czerwca  2018 roku (piątek) 10:00-10:15     Rozpoczęcie konferencji 10:15-11:15     Dr Zbigniew Hamerlak Zastosowanie opatrunków Kinesiology Tape w medycynie. W prezentacji przedstawiono zastosowanie dynamicznego plastrowania w wybranych przypadkach w stomatologii, chirurgii, ortopedii, obrzękach limfatycznych, w leczeniu...

Czytaj więcej
 

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza na IX Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w Klasie PUCK

Regaty odbędą się 25-27 maja 2018r. (sobota, niedziela) na Zatoce Puckiej. Organizuje je Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku Komisja Kultury Sportu i Rekreacji, współorganizatorem jest Harcerski Ośrodek Morski. Buiro REGAT: Harcerski Ośrodek Morski  84-100 Puck,...

Czytaj więcej
 

Jak województwo pomorskie wykorzystuje fundusze pomocowe z UE dla zdrowia? Ruszyły konkursy na projekty dotyczące zapobiegania i szybkiego wykrywania chorób

 Dofinansowanie unijne otrzymają projekty wyłonione w konkursie, ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym, opracowanym i...

Czytaj więcej
 

Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom

Miniony rok 2017 był siódmym już rokiem działalności obecnych władz Fundacji. Fundacja w poprzednim roku udzieliła wsparcia 12 lekarzom seniorom w łącznej wysokości 33 000 zł. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, na środki, którymi dysponujemy,...

Czytaj więcej
 

Kiedy lekarz emeryt dorabia bez ryzyka  

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS przewiduje – jako zasadę – zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń emerytalnych w przypadku uzyskiwania przychodów. W rzeczywistości zasada jest jednak odwrotna, gdyż ta sama ustawa wyłącza ograniczenia zarobkowania (z...

Czytaj więcej