Aktualności

„Wszyscy wspierają szpitale, a o nas zupełnie zapomniano!” – dramatyczny apel pracowników pogotowia!

Paradoks i absurd - ratownicy medyczni jako pierwsi trafiają do chorych, którzy mogą być już zarażeni, to oni najwięcej ryzykują, są na pierwszej linii frontu. Powinni być najlepiej zabezpieczeni. Tymczasem prawda jest brutalna - w...

Czytaj więcej
 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące świadczeń stomatologicznych

Ministerstwo Zdrowia  w dniu 24 marca 2020r. opublikowało pisemne zalecenia przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji epidemii koronawirusem COVID-19 (w załączeniu do pobrania w formacie pdf). Poszczególne zapisy powyższych rekomendacji wymagają jednak szczegółowej analizy dokonanej...

Czytaj więcej
 

Nowe przepisy dla lekarzy na czas epidemii

Są nowe przepisy dla ochrony zdrowia na czas epidemii. Sejm uchwalił ustawę, wprowadzającą zmiany w czternastu innych ustawach, by dostosować ramy prawne do nowych wyzwań. Zmieniają się też obowiązki i prawa pracowników medycznych. Do pracy...

Czytaj więcej
 

Wsparcie i pomoc psychoterapeutyczna i psychologiczna dla pracowników służby zdrowia

Psychoterapeuci Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  proponują pomoc i wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne dla pracowników SOR-u, oddziałów szpitalnych, laboratoriów, aptek itp Porad udzielać będą psychoterapeuci Sekcji Naukowej Psychoterapii...

Czytaj więcej
 

Leczenie stomatologiczne NFZ – COVID 19

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie...

Czytaj więcej
 

Jest możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w drodze teleporady

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio liczne wątpliwości co do możliwości wystawienia zwolnienie lekarskiego w drodze tzw. teleporady, np. w drodze rozmowy telefonicznej, czy wideokonferencji. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy Kodeksu Etyki Lekarskiej przewidują...

Czytaj więcej
 

Apele Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do GIS, Premiera RP, Marszałka, Wojewody i WISE w Gdańsku

Przedstawiamy apele Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do GIS, Premiera RP, Marszałka, Wojewody i WISE w Gdańsku    Apele Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Czytaj więcej
 

Pomoc dla seniorów w czasie epidemii. Działa specjalna infolinia

Widzialna Ręka to ogólnopolska inicjatywa wsparcia lekarzy, strażaków, pielęgniarek, policjantów, żołnierzy - wszystkich, którzy walczą z pandemią koronawirusa. W Trójmieście do Widzialnej Ręki należy tysiące mieszkańców, pomagają oni też seniorom i osobom, które nie są...

Czytaj więcej
 

Agresja, hejt, fake news. Rzecznik Praw Lekarza prosi o informacje

Szanowni Państwo, Jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście...

Czytaj więcej
 

Koronawirus. Kalendarium działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (Aktualizacja)

27 marca  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wysłało nastęujące apele:  Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach medycznych APEL Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do...

Czytaj więcej