Aktualności

Wynagrodzenia pracowników medycznych w jednostkach budżetowych

7 sierpnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. STANOWISKO Nr 46/17/P-VII...

Czytaj więcej
 

Mistrzostwa Polski służby zdrowia w brydżu sportowym 29 września do 1 października 2017 roku

Czytaj więcej
 

Prezydium NRL o zmianach w LEK i LDEK

Stanowisko Nr 50/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.   Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu...

Czytaj więcej
 

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wiąże wynagrodzenie pracowników medycznych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce. Przedmiotowa ustawa...

Czytaj więcej
 

Jak przebiegało zatwierdzanie wniosków o modyfikację uprawnień absolwentom i lekarzom/lekarzom dentystom przystępującym do PES

Proces zatwierdzania wniosków o modyfikację uprawnień przebiegł bezproblemowo: nie było większych problemów z systemem, a dzięki dobrej organizacji i współpracy z paniami  z dziekanatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obyło się bez kolejek i tłumu osób oczekujących...

Czytaj więcej
 

Pomoc dla lekarzy. Masz problemy, zadzwoń!

Fot.Pixabay OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007...

Czytaj więcej
 

Felieton Prezesa. Sprawy bieżące

            Nz. Roman Budziński prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku/ Fot. Wiesława Klemens Wybory delegatów do Izby Lekarskiej na następną kadencję Przykro mi o tym pisać, ale zupełnie tego nie...

Czytaj więcej
 

Z jakich przywilejów mogą korzystać starsze osoby?

Tańsze bilety, zniżki w teatrach i kinach, darmowe leki oraz bezpłatne paszporty.  Z jakich przywilejów mogą korzystać starsze osoby? TAŃSZE POCIĄGI Seniorzy i kombatanci mogą korzystać z tańszych biletów w komunikacji publicznej. Ulgi wynikają z przepisów...

Czytaj więcej
 

Bezpłatne szkolenia dla lekarzy z całego kraju

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:   20.06.2017      „Jak pracować z trudnym pacjentem - wstęp do umiejętności komunikacyjnych” 21.06.2017     ...

Czytaj więcej
 

Lekarze udzielający świadczeń poza kontraktem z NFZ również mogą wystawiać zlecenia na refundowane wyroby medyczne

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, iż od dnia 12 grudnia 2015 r. – w związku z nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - brak jest przeszkód prawnych...

Czytaj więcej