Aktualności

Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2018 roku przez Komisję Kultury Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku

Zapraszamy do udziału w imprezach sportowych organizowanych w 2018 roku przez Komisję Kultury Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku. Gdańskie Biegi Lekarzy Park Reagana w Gdańsku Bieg wiosenny 19 maja 2018 Organizator kol. Łukasz Skorupa, informacje...

Czytaj więcej
 

Ważne projekty zmian w przepisach – przegląd

Każdego miesiąca do okręgowych izb lekarskich wpływa wiele projektów nowych ustaw i rozporządzeń. W ostatnich tygodniach projekty te dotyczyły jednak szczególnie ciekawych zagadnień. I choć prawem stanie się być może tylko część z nich, na...

Czytaj więcej
 

III Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich

W dniach 9-11 listopada 2017 roku odbył się w Gnieźnie i Trzemesznie III Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich. Uczestniczyło w nim blisko trzystu muzykujących lekarzy z 11 chórów i dwóch orkiestr lekarskich. Pomysłodawcą, głównym organizatorem i...

Czytaj więcej
 

Dane w rejestrze praktyk – tajne czy publiczne

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSiOZ) przesłało do wszystkich izb lekarskich informację, że trwają prace nad zmianą funkcjonalności rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tak aby wszystkie dane w tym rejestrze były jawne i ogólnie dostępne....

Czytaj więcej
 

Niekontrolowany czas pracy

Naczelna Izba Kontroli rozważa wprowadzenie kontrolowania czasu pracy lekarzy w ochronie zdrowia. Od 1989 r. w Ministerstwie Zdrowia, którym kierują kolejni lekarze, obowiązuje poprawność polityczna. Obecnie Pan Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł stawia pytanie: ,,co...

Czytaj więcej
 

III Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich

Chór Kameralny naszej Gdańskiej Izby Lekarskiej został zakwalifikowany do udziału w Trzecim Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Lekarskich w dniach 9–12 listopada 2017 r. Organizatorem i pomysłodawcą tego niezwykłego wydarzenia artystycznego jest Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej...

Czytaj więcej
 

Twitter, Instagram, hasztagi to też oręż w proteście lekarzy

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem protestu rezydentów pozwoliłam sobie na „proroctwo”, że będzie miał on charakter przewlekły. I tak się dzieje – minęły cztery tygodnie rotacyjnej głodówki a sytuacja na „froncie” przypomina okopy I wojny...

Czytaj więcej
 

Koncert charytatywny „Muzyka Czyni Cuda” organizowany przez Klinikę Chirurgii i Urologii dzieci i Młodzieży GUMed

Nz. Juan Diego Flórez/Fot. Materiały prasowe PFB Zapraszamy na czwartą edycję koncertu charytatywnego „Muzyka Czyni Cuda”, która odbędzie się 29 listopada 2017 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wystąpi znany na całym świecie tenor - ...

Czytaj więcej
 

Pełnomocnik ds Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów pomaga lekarzom w problemach z uzależnieniami

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego...

Czytaj więcej
 

Niewygodna proteza. Z wokandy Sądu Lekarskiego

Fot. Pixabay Naczelny Sąd Lekarski rozpatruje coraz więcej spraw dotyczących lekarzy dentystów. Orzekane są zwykle kary upomnienia, nagany lub kary pieniężne, choć zdarzają się surowsze kary orzekane za poważne przewinienia zawodowe. W ciągu ostatnich kilku...

Czytaj więcej