Meritus Pro Medicis

Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 18 czerwca 2004 r. Regulamin nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis został znowelizowany na podstawie uchwały nr 22/23/P-IX Naczelnej Rady Lekarskiej z 2 czerwca 2023 r.

Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego, nie więcej niż pięciu osobom rocznie.

Wniosek o nadanie Odznaczenia może złożyć co najmniej pięć osób spośród: członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Krajowej Komisji Wyborczej.

Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.

Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia. Uchwala o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.