Nagroda Pro Bono

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona w 2005 roku. Otrzymują ją przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniu lekarskiego samorządu zawodowego, w pracy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Nagrodę mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae to nagroda pamiątkowa: pióro, medal, po prostu dowód pamięci i wdzięczność. 

Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które pełniąc ważne funkcje ustawodawcze lub wykonawcze w państwie polskim podejmują, wspólnie z samorządem lekarskim, wysiłek na rzecz zmiany wadliwego systemu ochrony zdrowia, wiedząc, że jest to dziedzina bliska każdemu człowiekowi.

W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Maksymalna liczba lekarzy uhonorowanych nagrodą w każdym roku nie przekracza trzech osób. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach posiadanych środków budżetowych. Swoje kandydatury może zgłaszać każdy lekarz. 

 

Laureaci Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae (lekarze)

Roman Abramowicz

Maria Adamcio-Deptulska -  dwukrotna laureatka

Bogumiła Adamczak

Zdzisław Bereznowski

Piotr Bieńkowski

Zbigniew Biesiekierski

Roman Budziński

Krzysztof Dębicki

Janusz Dębski

Józef Dobrecki

Anna Frankiewicz

Tomasz Gorczyński

Wojciech Grabe

Marek Haczkowski

Antoni Hlavaty

Wojciech Homenda

Anna Ingielewicz

Zbigniew Jankowski

Wiesława Klemens

Anna Kobierska

Agnieszka Koczerga

Jerzy Kossak

Dariusz Kutella

Bogusław Lipka

Mariola Łyczewska

Jerzy Matkowski

Jerzy Matysik

Marzena Mazur

Maciej Michalik

Anna Michońska

Marta Michowska

Wojciech Mokwa

Janina Niwińska-Płocka

Jacek Ołubiec

Maciej Pasieka

Jadwiga Petryk

Danuta Pietrzak-Patelak

Leonard Pikiel

Danuta Podjacka

Janusz Popaszkiewicz

Halina Porębska

Józefa Przeździak - dwukrotna laureatka

Wojciech Ratajczak

Barbara Sarankiewicz-Konopka - dwukrotna laureatka

Jolanta Senko-Byrdziak

Piotr Sibora

Grażyna Siemińska-Pempkowiak

Ewa Siewierska-Chomeniuk

Maria Sikorska-Butrymowicz

Tomasz Smiatacz

Anna Sobieszek-Kundro

Janina Suchorzewska

Katarzyna Sulak

Andrzej Szczerba

Maria Szczęsny

Marcin Szczęśniak

Łukasz Szmygel

Arkadiusz Szycman

Iwona Ślęzak

Anna Śpiałek - dwukrotna laureatka

Janina Śramkiewicz

Grażyna Świątecka

Jerzy Umiastowski

Elżbieta Witkowska

Katarzyna Wiśniewska

Krzysztof Wójcikiewicz

Alicja Zalewska-Juzwa

Andrzej Zapaśnik

Tomasz Zdrojewski

 

Laureaci Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae (spoza środowiska lekarskiego)

Paweł Adamowicz

Wojciech Bonisławski

Joanna Dałek

Dariusz Drelich

Marek Kaczmar

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Michał Kozorys

Wiesław Makarewicz

Maria Miłoszewska

Elżbieta Mówińska

Paweł Orłowski

Piotr Paluchowski

Roman Perucki

Małgorzata Pytel

Aleksandra Szczepańska