OKW Kontakt

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

ul. Braci Śniadeckich 33

Sekretariat Biuro Prawne: tel. 58 524 32 20; e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie:

  • ustawy z z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708),
  • uchwały nr z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.

Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej kadencji 2018-2022

Przewodniczący 

lek. Budziński Roman

Wiceprzewodniczący

lek. Glich Jakub 

Sekretarz 

lek. Pączek Wojciech

Członkowie

lek. Gołębiewska Ewa

lek. Szycman Arkadiusz

 lek. Wójcikiewicz Krzysztof