Publikacje

Mocni Duchem Laureaci Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w latach 1994 – 2016 Via Medica Gdańsk 2017 rok

Grażyna Świątecka  

Uporczywa terapia we współczesnej medycynie Gdańskie Debaty Lekarskie Bernardinum 2016  

Sławni Lekarze Gdańscy TOM 1 Gdańsk Bernardinum 2016 

Adam Szerszewski, Piotr Paluchowski, Seweryna Konieczna, Bartłomiej Siek, Piotr Krajewski 

 

Etyka w medycynie Między teorią a praktyką Gdański Uniwersytet Medyczny  

pod redakcją Anna Paprocka-Lipińska, Roman Budziński

25 lat w samorządowym rejsie Alicja Katarzyńska, Halina Porębska  Bernardinum 2015 rok