Dziękujemy za rejestrację

Profil został utworzony i przesłany do administratora serwisu w celu weryfikacji.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik nie może od razu zalogować się na swoje konto do czasu zatwierdzenia konta użytkownika przez administratora serwisu oilgdansk.pl.

Informujemy również, że bez podania aktualnego i poprawnego PWZ do rejestracji użytkownika w serwisie oilgdansk.pl konto nie zostanie zaakceptowane przez administratora serwisu. Dostępność i status PWZ sprawdza się w centralnym rejestrze NIL rejestr.nil.org.pl

Zalogowanie do profilu będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez administratora serwisu.
Administrator serwisu zatwierdza profile nowych użytkowników serwisu ciągu 7 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 11:00.