O Izbie

Struktura organizacyjna

Najwyższą władzą Okręgowej Izby Lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 

WIĘCEJ O STRUKTURZE IZBY

struktura-organizacyjna

 

Siedziba Izby

ul. Śniadeckich 33, 
80-204 Gdańsk

KONTAKT Z BIUREM