W sytuacji otrzymania wezwania z odległej Izby Lekarskiej nadal istnieje obowiązek złożenia zeznań. Można jednak złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez najbliższy według miejsca zamieszkania Sąd Lekarski. Świadek zamieszkały poza obszarem działania organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może być, na wniosek tego organu, przesłuchiwany przez właściwy dla miejsca zamieszkania sąd lekarski (art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich).

Adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.