Komisja Socjalna

 

Do głównych zadań Komisji Socjalnej należy prowadzenie postępowania w przedmiocie oceny złożonych wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z Funduszu Samopomocy oraz zgłaszanie Radzie propozycji mających znaczenie dla ochrony socjalnej lekarzy, w szczególności obejmujących nowe formy i kierunki wykorzystania środków Funduszu.

 


BIURO KOMISJI

Komisja Socjalna – Sekretariat
I piętro → pok. 214
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji Socjalnej kadencji 2018-2022

Przewodnicząca Komisji
lek. Magdalena Gorczyńska

Pliki do pobrania

Uchwała nr 64/14/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Socjalnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Regulamin Komisji Socjalnej

Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu samopomocy