Komisja Socjalna

 

Do głównych zadań Komisji Socjalnej należy prowadzenie postępowania w przedmiocie oceny złożonych wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z Funduszu Samopomocy oraz zgłaszanie Radzie propozycji mających znaczenie dla ochrony socjalnej lekarzy, w szczególności obejmujących nowe formy i kierunki wykorzystania środków Funduszu.


BIURO KOMISJI

Komisja Socjalna – Sekretariat
I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji Socjalnej kadencji 2018-2022

Przewodnicząca Komisji
Kol. Izabela Łebek 

Zespół gdański 

kol. Marzena Mazur

kol. Ewa Siewierska-Chomeniuk

kol. Elżbieta Witkowska

kol. Jadwiga Szarstuk

Zespół elbląski

kol.  Bożena Katarzyna Rydecka

kol. Danuta Podjacka

kol. Maria Szczęsny

Zespół słupski

kol. Renata Duszkiewicz

kol. Konrad Kiersnowski

kol. Agnieszka Koczerga

kol. Daniel Turczański 

kol. Krzysztof Wasilewski

Pliki do pobrania

komisja socjalna - uchwała

komisja socjalna - regulamin

komisja socjana - wniosek zwrotna

komisja socjalna - wniosek bezzwrotna

komisja socjalna - klauzula informacyjna