Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na: I Pomorskie Spotkania Stomatologiczne

Hotel Nadmorski Gdynia 22-23.04.2023 r

Opłata za udział w konferencji (opłata obejmuje udział w obradach, przerwy kawowe i lunch 22.04 i 23.04.)

Koszt uczestnictwa w Konferencji   500 zł

Wpłata za konferencję :
Nr konta OIL w Gdańsku -Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
z dopiskiem „ opłata za uczestnictwo w Konferencji”

Potwierdzenie wpłaty prosimy dołączyć do formularza zgłoszeniowego  i przesłać na adres : komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

Uwaga! Istnieje możliwość rezerwacji pokoi przez uczestników konferencji w terminie 21-23.04.2023 na hasło „Pomorskie Spotkania Stomatologiczne”, w ramach bieżącej dostępności pokoi hotelowych.

Koszt zakwaterowania za pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 315,00 zł brutto / doba
Rezerwacji dokonać można kontaktując się z recepcją hotelu, tel. +48 58 667 77 77, e-mail: rezerwacja@nadmorski.pl.

Nocleg opłacany indywidualnie przez gości – kartą lub gotówką w recepcji hotelowej.

Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po 31.03.2023 r. zwrot wpłaconej kwoty nie przysługuje

Formularz zgłoszeniowy  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku z siedzibą: ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk w celu obsługi Konferencji I Pomorskich Spotkań Stomatologicznych 22-23.04.2023 r
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej*, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  ---

  *Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel. 58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl .
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na Konferencję I Pomorskie Spotkania Stomatologiczne, dalej zwane  „Konferencja”, jej organizacji, wykonania identyfikatora uczestnika Konferencji, przesyłania informacji związanych z Konferencją, przygotowania materiałów z Konferencji oraz świadczenia usługi związanej z uczestnictwem w Kongresie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym w szczególności podmiot zajmujący się współorganizacją Konferencji, podmioty świadczące usługi hotelowe oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe i prawne.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na Konferencję oraz zawarcia umowy na realizację usługi konferencyjnej.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym odbędzie się Konferencja.
  7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  10. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.