Rejony wyborcze/Kandydaci

  •  Informacje o kandydatach
Dr n. med. Łukasz Szmygel aktywny zawodowo lekarz specjalista pediatrii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 2018-2022, Członek Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji 2014-2017, Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy przy ORL w Gdańsku 2014-2017, Wiceprzewodniczący Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej 2014-2017, Laureat nagrody “Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”. W samorządzie zamierza działać na rzecz młodych lekarzy i czynnych zawodowo specjalistów w zakresie poprawy jakości i warunków kształcenia oraz warunków pracy.   Anna Bazydło uzyskała dyplom lekarza w 2019 roku, jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii, którą realizuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. – Moje dotychczasowe zaangażowanie w problemy środowiska lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się bez formalnego stanowiska w strukturze Izby, współpracowałam jednak z Gdańską Komisją Młodych Lekarzy oraz poszczególnymi członkami prezydium przy licznych inicjatywach – mówi o sobie Anna Bazydło. –  Współpracuję również zadaniowo z KML NIL, NRL oraz OIL Warszawa. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Porozumienia Rezydentów. Jako reprezentant środowiska lekarskiego bierze udział w opiniowaniu zmian w kształceniu przed i podyplomowym prezentowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa prawnego lekarzy i lekarzy dentystów, zarówno w obrębie wdrażania ustawowych rozwiązań systemu no-fault, ale również umocowana w prawie ochrona personelu przed agresją, której podłożem byłby wykonywany zawód.    
  • Ostateczne listy kandydatów
rej 1rej 2rej 3rej 4rej 5rej 6rej 7rej 8rej 9rej 10rej 11rej 12rej 13rej 14rej 16rej 17rej 18rej 19rej 20rej 22rej 23rej 24rej 25,  rej 26rej 27rej 28rej 29rej 30rej 31rej 32rej 33rej 34rej 35rej 36rej 37rej 38rej 39rej 40rej 41rej 42rej 43rej 44rej 45rej 47rej 48rej 49rej 50rej 51rej 52rej 53rej 54rej 55rej 56rej 58rej 59rej 60rej 61rej 62rej 63rej 64rej 65rej 67rej 68rej 70rej 71rej 72  
  • Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ostatecznych list członków wyborczych
  • ***
 
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ostatecznych list członków wyborczych
Zał nr 2 do uchwaly nr 10 Ilościowe zestawienie rejonów