Rejony wyborcze/Kandydaci

  • Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ostatecznych list członków wyborczych  

Zał nr 1 do uchwaly nr 10 Lista członków rejonów

 

  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ostatecznych list członków wyborczych 

Zał nr 2 do uchwaly nr 10 Ilościowe zestawienie rejonów