Uchwały OKW

  • Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku

Obwieszczenie Prezes

Obwieszczenie KZL

Obwieszczenie OSL

Obwieszczenie Zastępcy

Obwieszczenie OROZ

Obwieszczenie ORL

Obwieszczenie OKW

Obwieszczenie OKR

 

  • Uchwała nr 1/2022 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów w kolejnej turze wyborów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026

<a href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2022/01/1-22-II-tura-wyborów.pdf">1-22 II tura wyborów</a>

<a href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2022/01/1-22-załącznik-lista-kandydatów.pdf">1-22 załącznik lista kandydatów</a>

<ul style="list-style-type: disc;">
<li><strong>Uchwała nr 12/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026.</strong></li>
</ul>
<p><a href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwała-nr-12_2021.docx">Uchwała nr 12_2021</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Uchwała nr 10/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych </strong></li>
</ul>
<p><a href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/06/10-ostateczne-listy-wyborcze-i-mandaty.pdf">10 ostateczne listy wyborcze i mandaty</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Uchwała nr 11/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zasad i terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026 roku   </strong></li>
</ul>
<p><a href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/06/11-termin-i-miejsce-zgłaszania-kandydatów.pdf">11 termin i miejsce zgłaszania kandydatów</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Uch</strong><strong>wała nr 41/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2021r.</strong></li>
</ul>
<p><em>w sprawie podziału izby na rejony wyborcze</em></p>
<p><a class="file-link" href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/04/41-21-OKW-podzia%C5%82-izby-na-rejony-uchw..docx" download=""> OKW uchwala podział izby na rejony <small class="file-ext">DOCX</small></a></p>
<p><a class="file-link" href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/04/41-21-OKWza%C5%82-do-uchw-podzia%C5%82-na-rejony.docx" download="">OKW zał do uchw podział na rejony <small class="file-ext">DOCX</small></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Uchwała nr 9/21/Rd </strong><strong>Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku </strong><strong>z dnia 21 stycznia 2021r.</strong></li>
</ul>
<p><em>w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego</em></p>
<p><a class="file-link" href="https://oilgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/04/9-21-OKWuchwa%C5%82a-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-wyborczy-2022-26.docx" download=""> OKW uchwała współczynnik wyborczy 2022-26 <small class="file-ext">DOCX</small></a></p>