Komisja ds. kontaktów z NFZ

 
W trosce o dobro i interesy lekarzy oraz lekarzy dentystów, uczestniczących w publicznym sektorze służby zdrowia w ramach NFZ została powołana komisja ds kontaktów z NFZ.

Ważne Komunikaty

  • Komisja ds kontaktów z NFZ, informuje, że do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie zmiany możliwości zmiany terminu spłaty zaliczek 1/12 w kolejnych okresach rozliczeniowych po 31 grudnia 2021 r.
 
Będziemy na bieżąco informować o stanie zaawansowania prac legislacyjnych.
 
Wiceprezes OIL w Gdańsku
Joanna Skonecka
 
  • Komisja ds. NFZ informuje o powstającym błędzie przy wczytywaniu nowej umowy obowiązującej od 1 lipca 2021 roku do programu rozliczającego świadczenia. Trwają intensywne prace związane z wprowadzeniem poprawki, która powinna ukazać się w niedługim czasie. Niemożliwe jest rozliczanie świadczeń oraz występują błędy związane z kolejką oczekujących.

Przewodniczący Komisji ds. NFZ

Mirosław Maszluch

  • WAŻNE!!! Zostaje przesunięty termin spłaty otrzymanych tzw zaliczek, 1/12 wartości umowy do 31.12.2021r dla świadczeniodawców, którzy nie mogli w pełni realizować umowy ze względu na obostrzenia związane z COVID-19.

Przesunięcie terminu jest możliwe dzięki Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021r zmieniającego poprzednie rozporządzenie w sprawie OWU. Świadczeniodawcy powinni wypełnić wniosek na portalu (Umowy na realizację świadczeń/Moje umowy/tu zmieniamy rok na 2020 wyszukaj i wchodzimy-Wnioski (umowa podstawowa nie covid-19)/Wniosek o wydłużenie okresu rozliczeniowego i przekaż). Link podstawa prawna 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000745/O/D20210745.pdf 

Przewodniczący Komisji d/s NFZ Mirosław Maszluch

  • Komisja ds. kontaktów z NFZ przypomina i informuje o zmianacha dotyczących wznowienia świadczeń i znoszenia limitów :

https://www.prawo.pl/zdrowie/limity-do-lekarzy-specjalistow-minister-zapowiada-zniesienie-na,507896.html

Joanna Skonecka wiceprezes OIL  

Mirosław Maszluch przewodniczący Komisji d/s NFZ

  • Stanowisko MInistra Finansów w sprawie rozliczenia podatkowego karty podatkowej i podatku liniowego

https://nil.org.pl/aktualnosci/5429-opodatkowanie-karta-podatkowa-a-podatek-liniowy

Joanna Skonecka wiceprezes OIL  

Mirosław Maszluch przewodniczący Komisji d/s NFZ

  • Pełne umorzenie subwencji udzielonych w ramach Tarczy 1.0. - poniżej link do tej niezwykle ważnej informacji również dla działalności medycznej:
    Tarcza finansowa 1.0

Joanna Skonecka wiceprezes OIL  

Mirosław Maszluch przewodniczący Komisji d/s NFZ

Joanna Skonecka wiceprezes OIL  

Mirosław Maszluch przewodniczący Komisji d/s NFZ

Skład Komisji ds kontaktów z NFZ w kadencji 2022-2026

Przewodniczący
Kol. Joanna Skonecka

Członkowie
Barbara Burny
Krzysztof Gawroński
Małgorzata Karoń
Danuta Podjacka
Katarzyna Rydecka
Katarzyna Schulz
Elżbieta Witkowska
Joanna Skonecka

Biuro Komisji
Komisja ds. kontaktów z NFZ
email: komisjanfz@oilgdansk.pl
Sekretariat Biura Prawnego: (58) 524 32 20
Godziny urzędowania
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00