Komisja Lekarzy Seniorów

 

Do głównych zadań Komisji Lekarzy Seniorów należy organizowanie spotkań integrujących środowisko lekarzy seniorów, organizowanie dla lekarzy seniorów spotkań kulturalno-oświatowych oraz bieżące informowanie Rady o problemach ważnych dla środowiska lekarzy seniorów. Członkiem Komisji Lekarzy Seniorów może być lekarz lub lekarz dentysta, który ukończył 65 rok życia

 


BIURO KOMISJI

Komisja Lekarzy Seniorów – Sekretariat
I piętro → pok. 314
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji Lekarzy Seniorów kadencji 2018-2022

Przewodnicząca komisji
lek. Jolanta Goljan