Komisja ds. Etyki Lekarskiej

 

Do głównych zadań komisji należy opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących etyki oraz monitorowanie przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

 


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Etyki Lekarskiej – Sekretariat 

I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Etyki Lekarskiej kadencji 2022-2026

Przewodnicząca komisji 

kol. Marzena Mazur

Członkowie

kol. Józef Dobrecki 

kol. Tomasz Gorczyński

kol. Danuta Podjacka

kol. Patrycja Rogowska

kol. Bożena Katarzyna Rydecka

kol. Iwona Strzałkowska

kol. Łukasz Szmygel

kol. Janina Śramkiewicz