Gdy w wyniku wszczętego uprzednio postępowania wyjaśniającego, po wyjaśnieniu okoliczności sprawy Rzecznik doszedł do przekonania ukształtowanego  na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. że :

  1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  2. czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego;
  3. obwiniony zmarł;
  4. nastąpiło ustanie karalności (( tj. od czasu popełnienia czynu  upłynęło 5 lat;  ustała karalność przestępstwa gdy czyn lekarza stanowił przestępstwo );
  5. postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.

Możliwość komentowania została wyłączona.