Siedziba główna w Gdańsku

 

Informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Delegatur w Słupsku i Elblągu.

Z dniem 15 czerwca 2020r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych, wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Uwaga!

  1. Ze względów bezpieczeństwa – w pokoju, oprócz pracownika Izby, będzie mogła znajdować się tylko jedna osoba.
  2. W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, w tym:
  • dezynfekcji rąk,
  • obowiązkowego noszenia maseczek bądź przyłbicy,
  • zachowania bezpiecznego odstępu.
  1. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących.

 

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo w dalszym ciągu rekomendujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP. W przypadku, gdy osobista wizyta okaże się niezbędna, sugerujemy uprzednie telefoniczne zarezerwowanie terminu.

 

 

DANE TELEADRESOWE

ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, 
tel.: (58) 524 32 00 
fax: (58) 524 32 01 
e-mail: oil@oilgdansk.pl
NIP: 5861071748
Skrzynka ePUAP : /OILGDANSK/SkrytkaESP

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 11:00 – 16:00 (kasa do 15.30)
Wtorek: 11:00 – 16:00 (kasa do 15.30)
Środa: 11:00 – 16:00 (kasa do 15.30)
Czwartek: 11:00 – 18:00 (kasa do 17.30)
Piątek: 11:00 – 16:00 (kasa do 15.30)

Główny rachunek bankowy OIL w Gdańsku

Santander Bank Polska S. A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Powyższy adres bankowy służy do spłaty: pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej i Funduszu Kształcenia Medycznego oraz opłaty za rejestrację praktyki. Do opłacania składek członkowskich prosimy używać indywidualny rachunek bankowy

 
 

Szczegółowe dane

Dyrektor Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

mgr Paulina Siedlecka /   tel.: (58) 524 32 00  /   e-mail: oil@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 118

Sekretariat

Małgorzata Pytel: (58) 524 32 00

I piętro → pok. 114

Główna Księgowa

mgr Iwona Kwiatkowska   /    e-mail: ksiegowosc@oilgdansk.pl     /     tel.: (58) 524 32 22

Parter → pok. 11

Z-ca Głównej Księgowej

mgr Maria Siwik   /    tel.: (58) 524 32 02    /   e-mail: m.siwik@oilgdansk.pl

Parter → pok. 11

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

Biuro prawne

ref. mgr Jakub Majkowski: (58) 524 32 20    /    e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 107

r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska: (58) 524 32 09    /    e-mail: i.kaczorowska@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 108

r.pr. Elżbieta Czarnecka: (58) 524 32 04   /   r.pr. Aleksandra Kosiorek: (58) 524 32 04

adw. Damian Konieczny: (58) 524 32 04   /   adw. Karol Kolankiewicz: (58) 524 32 24

e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 106

Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego 

Agnieszka Radziejewska   /   tel. (58) 524 32 51   /   e-mail: zosl@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 305

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

Komisja Bioetyczna przy OIL w Gdańsku

mgr Katarzyna Samborska    /    mgr Paweł Wiśniewski

tel.: (58) 524 32 50    /    e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl    /    www.komisjabioetyczna.pl

III piętro → pok. 407

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Alicja Kuźniewska (kierownik biura): (58) 524 32 30    /  mgr Anna Wesołek: (58) 524 32 10   /   e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 207

Biuro Sądu Lekarskiego

mgr Marta Martusewicz  /    tel.: (58) 524 32 11     /     e-mail: osl@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 202

Administrator Sieci Informatycznej

inż. Mariusz Pniewski   /   inż. Mateusz Szymanowski

tel.: (58) 524 32 13   /    e-mail: admin@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 217

Redaktor Strony Internetowej 

mgr Alicja Katarzyńska   /   e-mail: strona@oilgdansk.pl / tel. (58) 524 32 08 

III piętro → pok.305

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adw. Damian Konieczny   /   e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl

I piętro → pok. 106