Siedziba główna w Gdańsku

 

DANE TELEADRESOWE

ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, 
tel.: (58) 524 32 00 
fax: (58) 524 32 01 
e-mail: oil@oilgdansk.pl
NIP: 5861071748

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek: 11:00 – 16:00
wtorek: 11:00 – 16:00
środa: 11:00 – 16:00
czwartek: 11:00 – 18:00
piątek: 11:00 – 16:00

Główny rachunek bankowy OIL w Gdańsku

Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Powyższy adres bankowy służy do spłaty: pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej i Funduszu Kształcenia Medycznego oraz opłaty za rejestrację praktyki. Do opłacania składek członkowskich prosimy używać indywidualny rachunek bankowy

 
 

Szczegółowe dane

Dyrektor Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

mgr Paulina Siedlecka /   tel.: (58) 524 32 00  /   e-mail: oil@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 218

 

Sekretariat

Małgorzata Pytel: (58) 524 32 00

I piętro → pok. 214

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Kulikowicz    /    e-mail: m.kulikowicz@oilgdansk.pl     /     tel.: (58) 524 32 22

Parter → pok. 111

Z-ca Głównej Księgowej

mgr Maria Siwik   /    tel.: (58) 524 32 02    /   e-mail: m.siwik@oilgdansk.pl

Parter → pok. 111

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 110

Biuro prawne

ref. Patrycja Malinowska: (58) 524 32 20    /    e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 207

r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska: (58) 524 32 09    /    e-mail: i.kaczorowska@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 208

r.pr. Elżbieta Czarnecka: (58) 524 32 04   /   r.pr. Aleksandra Kosiorek: (58) 524 32 04

adw. Damian Konieczny: (58) 524 32 04   /   adw. Karol Kolankiewicz: (58) 524 32 24

e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 206

 

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 316 

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna
 Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich 

                                                                                                   Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 315

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 406

Komisja Bioetyczna przy OIL w Gdańsku

mgr Katarzyna Samborska    /    Paweł Wiśniewski

tel.: (58) 524 32 50    /    e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl    /    www.komisjabioetyczna.pl

III piętro → pok. 407

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Alicja Kuźniewska (kierownik biura): (58) 524 32 30    /  mgr Anna Wesołek: (58) 524 32 10   /   e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 307

Biuro Sądu Lekarskiego

mgr Marta Martusewicz  /    tel.: (58) 524 32 11     /     e-mail: osl@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 302

Administrator sieci informatycznej

inż. Mariusz Pniewski   /   tech. Mateusz Szymanowski

tel.: (58) 524 32 13   /    e-mail: admin@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 317

Redaktor Strony Internetowej 

mgr Alicja Katarzyńska   /   e-mail: alicja.katarzynska@oilgdansk.pl / tel. (58) 524 32 08 

III piętro → pok.405

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adw. Damian Konieczny   /   e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl

I piętro → pok. 206