Siedziba główna w Gdańsku

 

GODZINY pRaCY IZBY

Poniedziałek: 08:30 – 16:00
Wtorek:          08:30 – 16:00
Środa:            08:30 – 16:00
Czwartek:      11:00 – 18:00
Piątek:           08:30 – 16:00

Skrzynka podawcza:

e-PUAP  /OILGDANSK/SkrytkaESP

e-Doręczenia   AE:PL-72115-93301-WWEAT-18

  • Sekretariat: tel. 58 524 32 00; e-mail: sekretariat@oilgdansk.pl
  • Biuro Prawne: tel. 58 524 32 20; e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl
  • Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów: tel. 58 524 32 05 (25); e-mail: rejestr@oilgdansk.pl
  • Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk/ Komisja Stomatologiczna: tel. 58 524 32 06 (26); e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  

UWAGA! Wszystkie wnioski związane z rejestracją praktyki bądź zmianami w księdze rejestrowej przyjmowane są wyłącznie przez system RPWDL (www.rpwdl.csioz.gov.pl)

  • Składki: tel. 58 524 32 03 (17); e-mail: skladki@oilgdansk.pl  (Kasa czynna w godz. 08:30-15.30, w czwartek 11-17.30)

UWAGA! Opłaty za składki prosimy uiszczać za pomocą przelewu tradycyjnego na indywidualne kontahttps://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/skladki-czlonkowskie/indywidualny-numer-rachunku/

Pozostałe opłaty (wpis do rejestru, zmiana w rejestrze spłata pożyczek) na rachunek bankowy  OIL W GDAŃSKU Santander Bank Polska S. A. 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

· Delegatura Słupska tel. 59 840 31 55; e-mail: oilsl@oilgdansk.pl

Główny rachunek bankowy OIL w Gdańsku

Santander Bank Polska S. A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Powyższy adres bankowy służy do spłaty: pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej i Funduszu Kształcenia Medycznego oraz opłaty za rejestrację praktyki. Do opłacania składek członkowskich prosimy używać indywidualny rachunek bankowy

 
 

Szczegółowe dane

Dyrektor Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

mgr Paulina Siedlecka /   tel.: (58) 524 32 00  /   e-mail: oil@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 118

Sekretariat

Małgorzata Pytel: (58) 524 32 00

I piętro → pok. 114

Główna Księgowa

mgr Iwona Kwiatkowska   /    e-mail: ksiegowosc@oilgdansk.pl     /     tel.: (58) 524 32 22

Parter → pok. 11

Z-ca Głównej Księgowej

mgr Maria Siwik   /    tel.: (58) 524 32 02    /   e-mail: m.siwik@oilgdansk.pl

Parter → pok. 11

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

Biuro prawne

ref. mgr Izabela Krywuć: (58) 524 32 20    /    e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 107

Koordynator r.pr. Aleksandra Kosiorek: (58) 524 32 09    /    e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

adw. Damian Konieczny: (58) 524 32 09

I piętro → pok. 108

r.pr. Elżbieta Czarnecka: (58) 524 32 04   /   adw. Karol Kolankiewicz: (58) 524 32 24

e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl

I piętro → pok. 106

Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego

Agnieszka Radziejewska   /   tel. (58) 524 32 51   /   e-mail: zosl@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 305

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    mgr Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

Komisja Bioetyczna przy OIL w Gdańsku

mgr Katarzyna Samborska    /    mgr Paweł Wiśniewski

tel.: (58) 524 32 50    /    e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl    /    www.komisjabioetyczna.pl

III piętro → pok. 407

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Alicja Kuźniewska (kierownik biura)(58) 524 32 30    /  mgr Anna Wesołek: (58) 524 32 10   /   e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 207

Biuro Sądu Lekarskiego

mgr Marta Martusewicz  /    tel.: (58) 524 32 11     /     e-mail: osl@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 202

Dział IT / Redakcja BIP

Maciej Gieleta  /   Vitalii Blonskyi

tel.: (58) 524 32 13   /    e-mail: informatyk@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 217

Redaktor Strony Internetowej 

mgr Alicja Katarzyńska   /   e-mail: www@oilgdansk.pl / tel. (58) 524 32 08

III piętro → pok.305

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adw. Damian Konieczny   /   e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl

I piętro → pok. 106

Rzecznik Praw Lekarza 

dr n. med. Łukasz Szmygel / rpl@oilgdansk.pl

Pełnomocnik ds Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

lek. med. Katarzyna Wiśniewska / tel. 504 894 959

e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilgdansk.pl