Zaplanowany na 21 marca 2020 roku XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy odwołany

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COV-19) spowodowała, że podjęliśmy decyzję o 
odwołaniu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarskiego, który miał się odbyć 21 marca br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Nowy termin Zjazdu zostanie ustalony w miarę zmieniającej się sytuacji, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.


Krzysztof Wójcikiewicz

sekretarz ORL w Gdańsku