Okręgowa Rada Lekarska

 

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

 1. Przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa
  1. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  2. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich
 2. Wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy
 3. Sporządza sprawozdania z wykonania budżetu
 4. Składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 5. Prowadzi bieżące sprawy izby
 6. Wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską. 

regulamin ORL i Kom. Rewizyjnej


Skład osobowy

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej kadencji 2022-2026: 
Dariusz Kutella

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej kadencji 2022-2026:

 1. Aszkiełowicz Aleksander
 2. Budziński Roman
 3. Byczkowski Jakub
 4. Drozdowski Jacek
 5. Dudziak Mirosław
 6. Figarski Paweł
 7. Grabe Wojciech
 8. Gwiazdowska Agnieszka
 9. Homenda Wojciech
 10. Ingielewicz Anna
 11. Kiersnowski Konrad
 12. Łebek Izabela
 13. Mokwa Wojciech
 14. Nowiński Marcin
 15. Podjacka Danuta
 16. Ratajczak Wojciech
 17. Rogalski Klaudiusz
 18. Rydecka Bożena
 19. Sharma Rita
 20. Siewierska-Chomeniuk Ewa
 21. Skonecka Joanna
 22. Szafran-Dobrowolska Joanna
 23. Szafran Piotr
 24. Szczęsny Maria
 25. Szczęśniak Marcin
 26. Szmygel Łukasz
 27. Szycman Arkadiusz
 28. Wójcikiewicz Krzysztof