Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 

Do głównych zadań komisji należy organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych, propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki oraz podejmowanie działań mających na celu popieranie działalności twórczej i artystycznej w środowisku lekarskim

 


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji – Sekretariat
I piętro → pok. 214
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji kadencji 2018-2022

Przewodniczący

lek. dent. Marcin Szczęśniak

lek. Waldemar Winiarski