Komisja ds. Sportu i Rekreacji

 

Do głównych zadań komisji należy organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych i turystycznych, propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Sportu i Rekreacji – Sekretariat
I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

Informacje o wydarzeniach sportowych organizowanych przez Izbę: www.facebook.com/sportoilgdansk/

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Sportu i Rekreacji kadencji 2022-2026

Przewodniczący 

kol. Marcin Szczęśniak

Członkowie
kol. Alicja Bielachowicz
kol. Marcin Bogacki
kol. Ewa Greczyło
kol. Edward Pokorny 
kol. Natalia Borof
kol. Damian Borof
kol. Mateusz Czajkowski
kol. Anna Ingielewicz
kol. Mateusz Koberda
kol. Maciej Niedźwiecki
kol. Marta Niska
kol. Łukasz Skorupa
kol. Hubert Stein
kol. Marzena Szarafińska
kol. Beata Warzecha
kol. Tomasz Zwierski
kol. Leszek Lewandowski
kol. Łukasz Mohr
kol. Joanna Skonecka