Komisja ds. Sportu i Rekreacji

 

Do głównych zadań komisji należy organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych i turystycznych, propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Sportu i Rekreacji – Sekretariat
I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Sportu i Rekreacji kadencji 2018-2022

Przewodniczący 

kol. Marcin Szczęśniak

Wiceprzewodnicząca

Ewa Greczyło

Członkowie 

kol. Mateusz Czajkowski

kol. Danuta Gojlik

kol. Ewa Greczyło

kol. Anna Ingielewicz

kol. Mateusz Koberda

kol. Maciej Niedźwiedzki

kol. Marta Niska

kol. Edward Pokorny

kol. Łukasz Skorupa

kol. Hubert Stein

kol. Marzena Szarafińska

kol. Beata Warzecha

kol. Tomasz Zwierski