Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 

Do głównych zadań komisji należy organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych, propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki oraz podejmowanie działań mających na celu popieranie działalności twórczej i artystycznej w środowisku lekarskim

 


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji – Sekretariat
I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji kadencji 2018-2022

Przewodniczący

kol. Marcin Szczęśniak

Członkowie 

kol. Mateusz Czajkowski

kol. Danuta Gojlik

kol. Ewa Greczyło

kol. Mateusz Koberda

kol. Maciej Niedźwiedzki

kol. Marcin Nowiński

kol. Edward Pokorny

kol. Łukasz Skorupa

kol. Hubert Stein

kol. Beata Warzecha