Aktualności biura prawnego

Kody resortowe na skierowaniach – problemy praktyk prywatnych

Do OIL w Gdańsku napływają sygnały o kwestionowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę, pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej wyjaśniamy stan prawny dotyczący tego zagadnienia wraz...

Czytaj więcej
 

Do 30 czerwca 2017 roku należy dopełnić formalności związane z wystawieniem recept refundowanych

Ponownie przypominamy, iż termin na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych upływa w dniu 30 czerwca 2017r. Do tej daty powinni Państwo: Dokonać elektronicznej aktualizacji swoich danych osobowych w Portalu Personelu...

Czytaj więcej

W przypadku utraty uprawnień należy powiadomić pracodawcę

W związku z coraz większą ilością spraw, w których okręgowe rady lekarskie rozpatrują zasadność zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, warto przyjrzeć się sytuacji prawnej lekarza, który staje w obliczu...

Czytaj więcej
 

Wezwania od rzekomego CEIDG – Ministerstwo Rozwoju odpowiada

  Pojawiły się kolejne próby kierowania do lekarzy żądań zapłaty mających stanowić warunek utrzymania wpisu ich praktyk zawodowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym razem wezwania różnią się jednak do poprzednich, gdyż...

Czytaj więcej
 

Przechowywanie dokumentacji medycznej − zasady i terminy

Z dniem 4 września 2016 r. zmianie uległ jeden z terminów przechowywania dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiamy aktualny stan prawny oraz przypominamy jakie są obecnie obowiązujące lekarzy terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej. ZASADA PEŁNYCH 20 LAT Terminy...

Czytaj więcej
 

Ważne projekty ustaw Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zamieściło w Biuletynie Informacji Publicznej projekty: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz rozporządzenia w sprawie profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych...

Czytaj więcej
 

Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych po 31 grudnia 2016 roku

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zawarte przez lekarzy i lekarzy dentystów indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych tracą moc z końcem bieżącego roku. Po tej dacie recepty refundowane będą mogli Państwo wystawiać...

Czytaj więcej
 

Wystawianie recept refundowanych na bezpłatne leki dla pacjentów 75+

Z dniem 1 września 2016r. niektóre kategorie lekarzy zostaną wyposażone w możliwość wystawiania dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia recept na określone bezpłatne leki i wyroby medyczne.   Do wystawiania recept refundowanych na leki...

Czytaj więcej
 

Zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

W dniu 5 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która zmienia zasady zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.   Dotychczas dysponentem w zakresie tajemnicy lekarskiej był pacjent,...

Czytaj więcej
 

Lekarz nie musi ujawniać danych pacjentów organom skarbowym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2016r. uznał, że organy skarbowe nie mogą karać lekarzy za odmowę przekazania danych osobowych pacjentów, którym lekarz udzielał świadczeń. W związku z prowadzoną kontrolą podatkową organ...

Czytaj więcej