Aktualności biura prawnego

Obligatoryjne wypełnianie przez wszystkie praktyki formularzy statystycznych MZ-88 i MZ-89

    W związku ze stanowiskiem Centrum e-Zdrowie (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) wskazujemy Państwu na zmianę interpretacji obowiązków sprawozdawczych praktyk wyłącznie kontraktowych (wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym). Zdaniem urzędu, od sprawozdań za 2021r. druki MZ-88...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku Obwieszczenie Prezes Obwieszczenie-KZL Obwieszczenie OSL Obwieszczenie Zastępcy Obwieszczenie OROZ Obwieszczenie ORL Obwieszczenie OKW Obwieszczenie OKR

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia stażystów w stosunku do obywateli Ukrainy

W dniu 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia stażystów do udzielania świadczeń zdrowotnych również poza podmiotem leczniczym, w którym odbywają staż. Zgodnie z art. 62 z dnia 12 marca 2022 r. o...

Czytaj więcej
 

Prawo do świadczeń obywateli Ukrainy na nowych zasadach

 Z dniem 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która reguluje m.in. kwestie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy....

Czytaj więcej
 

Gdy lekarz z Ukrainy chce pomóc rodzinie – informacje o uprawnieniach

Tragiczna sytuacja trwającej od kilku dni wojny na terytorium Ukrainy, wpływa także na los lekarzy pochodzących z Ukrainy, którzy na terenie naszego kraju wykonują zawód lekarza lub dopiero planują rozpocząć jego wykonywanie. Lekarze ci zwracają...

Czytaj więcej
 

Informacja dla lekarzy uczestniczących w szkoleniu w dniu 9 lutego 2022 roku

W związku z pytaniami jakie pojawiły się podczas szkolenia z prawa medycznego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dniu 9 lutego 2022r. poniżej znajdą Państwo informację na temat etapu szkolenia specjalizacyjnego, od którego lekarz może...

Czytaj więcej
 

Odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Już 27 stycznia 2022 r. - po wielu miesiącach dyskusji na temat państwowego systemu odszkodowań za niepożądane działania szczepień ochronnych – wejdą w życie przepisy przewidujące utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Głównym źródłem finansowania Funduszu...

Czytaj więcej
 

Informacja o piśmie Wojewody Pomorskiego – skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpłynęły pisma od Wojewody Pomorskiego z prośbą o wskazanie listy lekarzy anestezjologów, specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarzy będących w trakcie ww. specjalizacji – w kontekście...

Czytaj więcej
 

W jakich sytuacjach teleporada jest wykluczona?

Lekarz dentysta, udzielając świadczeń zdrowotnych w drodze teleporady, tzn. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinien pamiętać, żeby w każdym wypadku postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków. W każdym przypadku przed podjęciem...

Czytaj więcej
 

Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z przyjmowaniem płatności

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadzi w najbliższych miesiącach liczne zmiany podatkowe, które dotyczą również praktycznych aspektów prowadzenia działalności leczniczej w formie indywidualnych lub grupowych praktyk i podmiotów leczniczych. Jedną z nich jest wprowadzenie...

Czytaj więcej