Aktualności biura prawnego

Dodatki COVID-19 po zmianach

W ostatnich miesiącach Minister Zdrowia już dwukrotnie zmieniał polecenie skierowane do Prezesa NFZ, którego celem jest wypłata dodatków dla osób wykonujących zawody medyczne z tytułu pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Zmiany te...

Czytaj więcej
 

Po epidemii znikną lekarze z warunkowym prawem wykonywania zawodu

W momencie uchylenia stanu epidemii przez Ministra Zdrowia wygaśnie warunkowe prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że każdy lekarz z warunkowym prawem nie będzie mógł wówczas wykonywać zawodu lekarza / lekarza dentysty. Warunkowe prawo uprawnia bowiem do wykonywania zawodu...

Czytaj więcej
 

E-recepty z błędami już nie wystawisz

Z dniem 18 września 2021r. zmieniają się zasady sprawdzania prawidłowości e-recept w systemie P1. Od tego momentu każda e-recepta będzie weryfikowana pod kątem zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz...

Czytaj więcej
 

Lekarz ma prawo do urlopu szkoleniowego przed PES

Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas ww. urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 16s ust. 2 ustawy z dnia 05.121996r. o zawodach...

Czytaj więcej
 

Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a pracownicy praktyk zawodowych

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - nie znajduje zastosowania do pracowników zatrudnionych w indywidualnych...

Czytaj więcej
 

Kasy fiskalne on-line do 1 lipca 2021 roku

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, że w czerwcu 2021 r. kończy się okres przejściowy na zakup i instalację kasy fiskalnej on-line. Od dnia 1...

Czytaj więcej

Kiedy dopuszczalna jest obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych?

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych - tak stanowi wyraźnie art. 20 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Istotnym elementem, który może...

Czytaj więcej
 

Nowe druki recept papierowych od 1 lipca 2021r.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem stosowania druków recept papierowych według dotychczasowego wzoru poniżej prezentujemy Państwu nowy wzór recepty, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021r.  Nowe druki recept papierowych od 1 lipca 2021r

Czytaj więcej
 

Używanie nazwy „Klinika” przy prowadzeniu działalności leczniczej

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) określeń „klinika” i „kliniczny”...

Czytaj więcej

Badanie lekarskie osoby zatrzymanej

Przepisy przewidują uprawnienie osoby zatrzymanej przez Policję do dostępu do pierwszej pomocy medycznej (art. 244 § 2 k.p.k.) oraz badanie lekarskie w określonych przypadkach. Nadto w przypadku, gdy osoba zatrzymana znajduje się w stanie nagłego...

Czytaj więcej