Aktualności biura prawnego

Doprecyzowanie zwolnień zdrowotnych z obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie udzielania świadczeń

Z dniem 8 sierpnia 2020r. weszły w życie przepisy doprecyzowujące zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej. Dotychczas z obowiązku tego zwalniał bliżej niesprecyzowany stan zdrowia. Po...

Czytaj więcej
 

Prymat kary więzienia w art. 37a k.k. – „ostre” prawo karne dla medyków! 

W dniu 24 czerwca 2020r. wszedł w życie art. 37a Kodeksu karnego (k.k.)., który zaostrzył możliwe sankcje karne za wiele różnych typów przestępstw, między innymi za nieumyślne błędy medyczne. Powyższy przepis znajduje zastosowanie, gdy dane...

Czytaj więcej
 

Pobieranie dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych

W ostatnim czasie, część praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych rozpoczęło pobieranie od pacjentów tzw. dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych, które są związane z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów zapewnienia wymogów sanitarnych podczas stanu epidemii....

Czytaj więcej

Do 13 lipca 2020r. obowiązek dla spółek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (zwany dalej Rejestrem Beneficjentów) został powołany ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr Beneficjentów to system informatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane...

Czytaj więcej
 

Uwaga na wpisy do EU BUSINESS REGISTER

W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów wiadomości e-mail od EU BUSINESS REGISTER z prośbami o aktualizację danych w rejestrze, przypominamy, że wskazany rejestr ma wyłącznie charakter komercyjny. Z treści przesyłanego Państwu formularza...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu na instalację kas fiskalnych on-line do 1 lipca 2021r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów przedłużeniu uległ termin obowiązkowej instalacji kas fiskalnych on-line dla podmiotów, które sprzedają usługi z zakresu ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Tym samym, zarówno praktyki zawodowe lekarzy...

Czytaj więcej

Zmiany – udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń

Zmianie uległa zasady udostępnienia informacji o stanie zdrowia i samej dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń. Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą...

Czytaj więcej
 

Gdy pacjent zarzuci, że zaraził się COVID-19 w gabinecie, przychodni, szpitalu

W przestrzeni publicznej pojawiają się pierwsze informacje, że pacjenci zaczynają występować z roszczeniami finansowymi, związanymi z zakażeniem COVID-19, kierowanymi przeciwko lekarzom, przychodniom, czy szpitalom. Słyszymy przytaczane argumenty, że do zakażenia doszło w czasie wizyty pacjenta w...

Czytaj więcej
 

OPINIA PRAWNA dot. wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia

Potrzeba stworzenia niniejszego opracowania wynika z wprowadzenia od 30 kwietnia 2020 roku możliwości zakazu pracy osób wykonujących zawód medyczny poza szpitalami COVID-19. W dniu 30 kwietnia 2020 roku wchodzi bowiem w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia...

Czytaj więcej
 

Wojewoda powoła lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem

Od dnia 18 kwietnia 2020r. wojewoda powinien powoływać lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.  Powyższe wynika z faktu dodania nowego art. 7g...

Czytaj więcej