Komisja ds. Konkursów

 

Do głównych zadań Komisji ds. Konkursów należy wskazywanie kandydatur do komisji konkursowych i przedkładanie ich Radzie w celu ich zatwierdzenia.


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Konkursów – Sekretariat
I piętro → pok. 114
email: sekretariat@oilgdansk.pl
Małgorzata Pytel:  (58) 524 32 00

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00 do 16:00
czwartek: 11:00 do 18:00

Skład Komisji ds. Konkursów kadencji 2022-2026

Przewodniczący komisji

kol. Bogusław Lipka

Członkowie 

kol. Mirosław Dudziak 

kol. Jarosław Feszak (wiceprzewodniczący)

kol. Marcin Nowiński (wiceprzewodniczący)

kol. Natalia Zblewska