Komisja ds. Praktyk Lekarskich

 

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk zajmuje się rejestracją działalności gospodarczej, prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą  dla praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (RPWDL).


Strony powiązane


BIURO KOMISJI

Komisja ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
II piętro → pok. 215
email: komisjapraktyk@oilgdansk.pl
Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26
Aleksandra Bułhak-Stefanowicz: (58) 524 32 06

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11:00–16:00
czwartek: 11:00–18:00

 
 

Skład Komisji ds. Praktyk Lekarskich kadencji 2022-2026

Przewodniczący komisji:
kol. Wojciech Grabe

Członkowie

kol. Marzena Mazur

kol. Adam Jąkalski

kol. Dariusz Kutella

kol. Hanna Łangowska

kol. Mirosława Macikowska

kol. Anna Międzybrodzka

kol. Urszula Odya

kol. Janusz Orzelski

kol. Maria Prośba-Mackiewicz

kol. Małgorzata Sawka-Pomierska

kol. Katarzyna Schultz

kol. Piotr Sibora

kol. Ewa Siewierska-Chomeniuk

kol. Iwona Strzałkowska

kol. Waleria Szczuko

kol. Janina Śramkiewicz

kol. Elżbieta Witkowska

kol. Anna Śpiałek

kol. Wojciech Ratajczak

kol. Bogusław Lipka

kol. Celina Michalska-Ostrowska

kol. Katarzyna Zakrzewska-Michna

kol. Leszek Kmiecik

kol. Sylwia Kowalczyk-Wójcik

kol. Małgorzata Chomacka