Komisja Legislacyjna

 

Skład Komisji Legislacyjnej kadencji 2022-2026

Przewodniczący 

Kol. Paweł Figarski

Członkowie

Danuta Podjacka

Anna Sobieszek-Kundro

Tomasz Gorczyński

Bożena Katarzyna Rydecka