Siedziba delegatury w Słupsku

 

 

DANE TELEADRESOWE

ul. Jodłowa 55 A
76-200 Słupsk
tel./fax (59) 840 31 55 
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl
NIP: 5861071748

RACHUNEK bankowy 

PeKaO SA I Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425

Powyższy adres bankowy służy do opłaty za wpis i zmiany w rejestrze praktyk. Do opłacania składek członkowskich prosimy używać indywidualnych rachunków bankowych

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek: 9:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 9:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 15:00