Dodaj ogłoszenie: sprzedam/wynajmę

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel.  58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: adw. Damian Konieczny, e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umieszczenia na stronie ze zgłoszonym do publikacji ogłoszeniem.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.
 5. Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym (imię i nazwisko) i kontaktowym (numer telefonu, adres e-mail) oraz inne zawarte w umieszczone przez Państwa w formularzu.
 6. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty zamieszczenia ogłoszenia.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.


 •