Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania przed Sądem Lekarskim. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inna forma usprawiedliwienia z powodu choroby może zostać uznana przez Sąd Lekarski za niewystarczającą.

Adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.