Okręgowy Sąd Lekarski

 

Okręgowy Sąd Lekarski jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej i zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Cele i zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego

Okręgowy Sąd Lekarski jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej i zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

  1. Okręgowy Sad Lekarski, działając, jako Sąd I instancji rozpatruje sprawy wniesione do Sądu przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który kieruje do Sądu wnioski o ukaranie lekarzy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
  2. Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, którym może uniewinnić lekarza lub uznać go winnym i ukarać karą przewidzianą w Ustawie o Izbach Lekarskich.
  3. Od orzeczenia OSL przysługuje wszystkim stronom prawo odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.
  4. Okręgowy Sąd Lekarski, działając, jako Sąd II instancji rozpatruje zażalenia na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Postanowienia OSL są prawomocne i niezaskarżalne.

Ponadto Sąd rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.


Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

email:  osl@oilgdansk.pl
tel.: 58 524 32 11

GODZINY URZĘDOWANIA

Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego czynne w godzinach 11:00 – 16:00

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan przyjmuje w czwartki w godzinach  14:00-16:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

Zastępcy Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego

Lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień w godzinach  10:00-12:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

Dr n. med.  Artur Antolak w piątki co drugi tydzień w godzinach 13:00-15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

 


Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego kadencja 2018-2022

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego  

Prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego 

Dr n. med. Artur Antolak

Lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik

Członkowie 

Lek. Adamczewska Małgorzata 

Prof. nadz. dr hab. n. med.  Bereznowski Zdzisław    

Lek. Cimoszko-Rams Małgorzata

Lek. Cudnik Rafał 

Dr n. med.  Grabowski Karol 

Prof. dr hab. n. med.  Gruca Zbigniew    

Dr n. med.  Janiak Maria

Lek.  Jarczewska Elżbieta 

Lek. dent.  Jurkowski Józef

Lek.  Kamieniecki Mariusz

Lek. dent.  Kapuściński Zbigniew

Dr hab. n. med.  Kozłowski Dariusz

Lek. Zdzisława Luberda-Heynar

Lek.  Łądkowska Joanna 

Dr n. med. Michowska Marta 

Lek. dent. Międzobrodzka Anna  

Lek. Płatkowski Cezary 

Lek. dent.  Petruczynik Elżbieta

Lek. dent.  Petryk Jadwiga

Dr hab. n. med.  Roslan Marek

Dr n. med.  Sobieszek-Kundro Anna

Dr n. med.  Stachurski Lech 

Dr n. med.  Śliwińska Iwona   

Lek. dent.  Śliwińska-Grabe Hanna  

Prof.  dr hab. n. med.  Świątecka Grażyna

Lek.  Tomczak Agata 

Lek.  Wróbel Andrzej

Dr n. med.  Zalewska-Juzwa Alicja