Okręgowy Sąd Lekarski

 

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego kadencja 2022-2026

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego  

Prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan

Wiceprzewodniczące Okręgowego Sądu Lekarskiego 

Dr n. med. Anna Kobierska

Lek. dent. Elżbieta Petruczynik

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku kadencji 2022-2026

Kol. Adamczewska Małgorzata

Kol. Antolak Artur

Kol. Balcerska Anna

Kol. Bereznowski Zdzisław

Kol. Buczkowski Jerzy

Kol. Cimoszko-Rams Małgorzata

Kol. Cudnik Rafał

Kol. Daniłowicz-Szymanowicz Ludmiła

Kol. Janiak Maria

Kol. Jarczewska Elżbieta

Kol. Jurkowski Józef

Kol. Kaliszan Michał

Kol. Kapuściński Zbigniew

Kol. Kobierska Anna

Kol. Kowalczyk-Wójcik Sylwia

Kol. Kozłowski Dariusz

Kol. Łądkowska Joanna

Kol. Michowska Marta

Kol. Międzybrodzka Anna

Kol. Petruczynik Elżbieta

Kol. Petryk Jadwiga

Kol. Płatkowski Cezary

Kol. Prądzyński Adam

Kol. Sobieszek-Kundro Anna

Kol. Stachurski Lech

Kol. Sternau Adam

Kol. Szarafińska Marzena

Kol. Śliwińska Iwona Maria

Kol. Śliwińska-Grabe Hanna

Kol. Tomczak Agata

Kol. Zblewska Natalia

Kol. Żemojtel Łukasz

 

Cele i zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego

Okręgowy Sąd Lekarski jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej i zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

  1. Okręgowy Sad Lekarski, działając, jako Sąd I instancji rozpatruje sprawy wniesione do Sądu przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który kieruje do Sądu wnioski o ukaranie lekarzy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
  2. Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, którym może uniewinnić lekarza lub uznać go winnym i ukarać karą przewidzianą w Ustawie o Izbach Lekarskich.
  3. Od orzeczenia OSL przysługuje wszystkim stronom prawo odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.
  4. Okręgowy Sąd Lekarski, działając, jako Sąd II instancji rozpatruje zażalenia na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Postanowienia OSL są prawomocne i niezaskarżalne.

Ponadto Sąd rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.


Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

email:  osl@oilgdansk.pl
tel.: 58 524 32 11

GODZINY URZĘDOWANIA

Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego czynne w godzinach 11:00 – 16:00

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan przyjmuje w czwartki w godzinach  14:00-16:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

Zastępcy Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego

Dr n. med. Anna Kobierska

Lek. dent. Elżbieta Petruczynik