Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich, prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i inni członkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady. Ponadto, okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Prezes ORL
lek. dent. Dariusz Kutella

Wiceprezes ORL
lek. Roman Budziński 

lek. dent. Joanna Skonecka

lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

Wiceprezes i przewodniczący delegatury elbląskiej:

lek. Marcin Nowiński 

Wiceprezes i przewodniczący delegatury słupskiej:

lek. Konrad Kiersnowski

Sekretarz ORL

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Zastępca Sekretarza ORL

lek. Arkadiusz Szycman

Skarbnik ORL

lek. Jacek Drozdowski

Członkowie

lek. Izabela Łebek

lek. Danuta Podjacka

lek. Klaudiusz Rogalski