Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

 
Skład Prezydium ORL

Prezes ORL
lek. dent. Dariusz Kutella

Wiceprezes ORL
lek. Roman Budziński 

lek. dent. Joanna Skonecka

Wiceprezes i przewodniczący delegatury elbląskiej:

lek. Marcin Nowiński 

Wiceprezes i przewodniczący delegatury słupskiej:

lek. Konrad Kiersnowski

Sekretarz ORL

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Zastępca Sekretarza ORL

lek. Łukasz Szmygel

Skarbnik ORL

lek. Jacek Drozdowski

Członkowie

lek. Izabela Łebek

lek. Danuta Podjacka

lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich, prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i inni członkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady. Ponadto, okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.