Porady prawne

 

Nasze biuro prawne oferuje bezpłatne porady prawne dla lekarzy, którzy są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Nasza baza co miesiąc powiększa się o ok. 30 rozwiązanych spraw, które mogą posłużyć jako wskazówki do rozwiązania Państwa problemu. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi sprawami oraz do zgłaszania swoich spraw przez poniższy formularz.

 
 
 

Zgłoś swoją sprawę

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel.  58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: adw. Damian Konieczny, e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia porady prawnej w przedstawionej przez Państwa sprawie, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi prawne lub informatyczne.
 5. Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym (imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu) i kontaktowym (numer telefonu, adres e-mail) oraz inne zawarte w umieszczonych przez Państwa załącznika.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 5 pkt 18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich, w celu weryfikacji tożsamości i uprawnienia do uzyskania przez członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku nieodpłatnej porady prawnej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością udzielenia porady prawnej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, od końca roku w którym udzielono porady prawnej.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.
   Możliwość dodania pliku (maksymalny 5 Mb, formaty: pdf, docx, doc, xlsx, xls, jpeg, jpg, zip, rar)