Aktualności biura prawnego

Odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Już 27 stycznia 2022 r. - po wielu miesiącach dyskusji na temat państwowego systemu odszkodowań za niepożądane działania szczepień ochronnych – wejdą w życie przepisy przewidujące utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Głównym źródłem finansowania Funduszu...

Czytaj więcej
 

Informacja o piśmie Wojewody Pomorskiego – skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpłynęły pisma od Wojewody Pomorskiego z prośbą o wskazanie listy lekarzy anestezjologów, specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarzy będących w trakcie ww. specjalizacji – w kontekście...

Czytaj więcej
 

W jakich sytuacjach teleporada jest wykluczona?

Lekarz dentysta, udzielając świadczeń zdrowotnych w drodze teleporady, tzn. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinien pamiętać, żeby w każdym wypadku postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków. W każdym przypadku przed podjęciem...

Czytaj więcej
 

Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z przyjmowaniem płatności

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadzi w najbliższych miesiącach liczne zmiany podatkowe, które dotyczą również praktycznych aspektów prowadzenia działalności leczniczej w formie indywidualnych lub grupowych praktyk i podmiotów leczniczych. Jedną z nich jest wprowadzenie...

Czytaj więcej
 

Dodatki COVID-19 po zmianach

W ostatnich miesiącach Minister Zdrowia już dwukrotnie zmieniał polecenie skierowane do Prezesa NFZ, którego celem jest wypłata dodatków dla osób wykonujących zawody medyczne z tytułu pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Zmiany te...

Czytaj więcej
 

Po epidemii znikną lekarze z warunkowym prawem wykonywania zawodu

W momencie uchylenia stanu epidemii przez Ministra Zdrowia wygaśnie warunkowe prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że każdy lekarz z warunkowym prawem nie będzie mógł wówczas wykonywać zawodu lekarza / lekarza dentysty. Warunkowe prawo uprawnia bowiem do wykonywania zawodu...

Czytaj więcej
 

E-recepty z błędami już nie wystawisz

Z dniem 18 września 2021r. zmieniają się zasady sprawdzania prawidłowości e-recept w systemie P1. Od tego momentu każda e-recepta będzie weryfikowana pod kątem zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz...

Czytaj więcej
 

Lekarz ma prawo do urlopu szkoleniowego przed PES

Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas ww. urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 16s ust. 2 ustawy z dnia 05.121996r. o zawodach...

Czytaj więcej
 

Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a pracownicy praktyk zawodowych

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - nie znajduje zastosowania do pracowników zatrudnionych w indywidualnych...

Czytaj więcej
 

Kasy fiskalne on-line do 1 lipca 2021 roku

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, że w czerwcu 2021 r. kończy się okres przejściowy na zakup i instalację kasy fiskalnej on-line. Od dnia 1...

Czytaj więcej