Aktualności biura prawnego

Ministerstwo Zdrowia. Przedłużona możliwość zgłaszania się do szczepień przeciw COVID-19

Ministerstwo Zdrowia 18 grudnia 2020 roku zorganizowało spotkanie on-line w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Z udostępnionej prezentacji wynika, że w etapie 0 do uprawnionych osób do szczepień przeciwko COVID-19 zostali dołączeni pracownicy izb lekarskich, została też...

Czytaj więcej
 

Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

W ostatnim czasie, w wyniku dwóch nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników i osoby...

Czytaj więcej
 

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS od 2021 roku

Od 1 stycznia 2021r. każdy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miał obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:           -         umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą, z którą...

Czytaj więcej
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. delegowania przez Wojewodę lekarzy i lekarzy dentystów do walki z pandemią koronawirusa

W związku z pojawiającą się dużą liczbą pytań dotyczących zasad delegowania przez Wojewodę lekarzy i lekarzy dentystów do walki z pandemią koronawirusa przedstawiamy zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Opracowanie zostało przygotowane przez mecenasa Karola...

Czytaj więcej
 

Bez kwarantanny dla lekarzy od dnia 4 listopada 2020 roku

Od dnia 4 listopada 2020r. obowiązują nowe zasady -> lekarz oraz inna osoba wykonująca zawód medyczny (np. pielęgniarka) nie ma obowiązku poddania się kwarantannie: od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu -> jest...

Czytaj więcej

Opłata za abonament RTV w czasie pandemii COVID-19

Zasadą jest to, że opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny (art. 2 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r.), z góry do 25. dnia miesiąca, za...

Czytaj więcej
 

Doprecyzowanie zwolnień zdrowotnych z obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie udzielania świadczeń

Z dniem 8 sierpnia 2020r. weszły w życie przepisy doprecyzowujące zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej. Dotychczas z obowiązku tego zwalniał bliżej niesprecyzowany stan zdrowia. Po...

Czytaj więcej
 

Prymat kary więzienia w art. 37a k.k. – „ostre” prawo karne dla medyków! 

W dniu 24 czerwca 2020r. wszedł w życie art. 37a Kodeksu karnego (k.k.)., który zaostrzył możliwe sankcje karne za wiele różnych typów przestępstw, między innymi za nieumyślne błędy medyczne. Powyższy przepis znajduje zastosowanie, gdy dane...

Czytaj więcej
 

Pobieranie dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych

W ostatnim czasie, część praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych rozpoczęło pobieranie od pacjentów tzw. dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych, które są związane z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów zapewnienia wymogów sanitarnych podczas stanu epidemii....

Czytaj więcej

Do 13 lipca 2020r. obowiązek dla spółek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (zwany dalej Rejestrem Beneficjentów) został powołany ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr Beneficjentów to system informatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane...

Czytaj więcej