Z dniem 21 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które na nowo określiło katalog podmiotów, które mogą nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych oraz zakres ich uprawnień. Zmiany w głównej mierze dotyczą praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Podmioty lecznicze.

Początkowo Minister Zdrowia planował uzależnienie uprawnień podmiotów leczniczych do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach od zakresu świadczeń, których udzielają. Ostatecznie jednak, przed samym wejściem w życie nowego rozporządzenia, Minister wycofał się z tego pomysłu i zachował zasadę, zgodnie z którą podmioty lecznicze mogą nabywać w hurtowniach wszystkie produkty lecznicze, niezależnie od zakresu udzielanych świadczeń.

 

Praktyki zawodowe.

Znacząco rozszerzyły się natomiast uprawnienia praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Dotychczas praktyki mogły nabywać w hurtowniach wyłącznie produkty lecznicze wchodzące w skład zastawu przeciwwstrząsowego oraz znajdujące się na liście produktów, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym. Listę wskazanych produktów reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

 

Od 21 maja 2022r. lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki mogą nabywać również:

- leki OTC (wydawane bez przepisu lekarza) – z ograniczeniem jednak w wypadku leków zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym (pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan),

- środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, których działalność wymaga posiadania i stosowania w celach medycznych takich preparatów, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,

 

Dodatkowo lekarze dentyści mogą nabywać w hurtowniach również produkty lecznicze stosowane w stomatologii (np. znieczulenia).

 

Inne podmioty.

Na liście podmiotów uprawnionych znalazły się po raz pierwszy domy pomocy społecznej. Ich uprawnienia ograniczają się jednak wyłącznie do nabywania leków OTC z ograniczeniem przy produktach zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym. Wyłączone zostały również z tej kategorii produkty lecznicze podlegające serializacji (niektóre produktów z grupy omeprazoli).

 

Nadal zakup w aptekach.

Ujęcie w rozporządzeniu określonych podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach nie obliguje ich do nabywania wyłącznie tym kanałem dystrybucji. Stanowi jedynie alternatywę wobec dotychczasowej drogi aptecznej.

 

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 852)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1077)

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.