Z dniem 1 lipca 2022 r. miały wejść w życie kolejne przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nakładały na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym. Przepis ten nie wprowadzał wprost obowiązku posiadania terminala płatniczego przez przedsiębiorców, a jedynie integrację już posiadanego terminala z kasą on-line. W wielu przypadkach mogło to jednak skutkować koniecznością wymiany dotychczas używanego terminala lub kasy, gdyż nie były one ze sobą kompatybilne. Minister Finansów w oficjalnym komunikacie poinformował, iż wprowadzenie tego obowiązku zostanie przesunięte na dzień 1 stycznia 2025r. Niestety projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie nie został jeszcze skierowany do Sejmu, ale zgodnie z deklaracją Ministra powinna ona zostać uchwalona do końca czerwca.

Przypominamy jednocześnie, że od 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie inny obowiązek związany z przyjmowaniem płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, każdy przedsiębiorca powinien umożliwić klientowi dokonywanie zapłaty przy użyciu tzw. instrumentu płatniczego. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem bardzo zróżnicowane formy płatności jak terminal płatniczy, przelew na rachunek bankowy, przelew na numer telefonu, przelew typu BLIK, płatność zbliżeniową itp. Za wystarczające należy uznać zapewnienie pacjentom co najmniej możliwości płatności za usługi w formie przelewu na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.