Aktualności biura prawnego

Obowiązek zgłaszania naruszeń w zakresie danych osobowych

Jedną z konsekwencji wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 tzw. RODO będzie wprowadzenie – nieznanego dotychczas polskim przepisom – obowiązku zgłaszania naruszeń w zakresie danych osobowych...

Czytaj więcej
 

Nowe zasady postępowania z odpadami medycznymi

Z dniem 24 listopada 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które wprowadza m.in. nowe oznaczenia worków i pojemników służących do przechowywania odpadów. Szerszy katalog odpadów Określony w...

Czytaj więcej
 

Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z §8 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność...

Czytaj więcej
 

Elektroniczna dokumentacja medyczna znów przesunięta

W związku z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku ponownie uległ wydłużeniu termin wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tym razem ma ona...

Czytaj więcej
 

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wiąże wynagrodzenie pracowników medycznych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce. Przedmiotowa ustawa znajdzie zastosowania zarówno do publicznych, jak i niepublicznych...

Czytaj więcej
 

Kody resortowe na skierowaniach – problemy praktyk prywatnych

Do OIL w Gdańsku napływają sygnały o kwestionowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę, pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej wyjaśniamy stan prawny dotyczący tego zagadnienia wraz...

Czytaj więcej
 

Do 30 czerwca 2017 roku należy dopełnić formalności związane z wystawieniem recept refundowanych

Ponownie przypominamy, iż termin na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych upływa w dniu 30 czerwca 2017r. Do tej daty powinni Państwo: Dokonać elektronicznej aktualizacji swoich danych osobowych w Portalu Personelu...

Czytaj więcej

W przypadku utraty uprawnień należy powiadomić pracodawcę

W związku z coraz większą ilością spraw, w których okręgowe rady lekarskie rozpatrują zasadność zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, warto przyjrzeć się sytuacji prawnej lekarza, który staje w obliczu...

Czytaj więcej
 

Wezwania od rzekomego CEIDG – Ministerstwo Rozwoju odpowiada

  Pojawiły się kolejne próby kierowania do lekarzy żądań zapłaty mających stanowić warunek utrzymania wpisu ich praktyk zawodowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym razem wezwania różnią się jednak do poprzednich, gdyż...

Czytaj więcej
 

Przechowywanie dokumentacji medycznej − zasady i terminy

Z dniem 4 września 2016 r. zmianie uległ jeden z terminów przechowywania dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiamy aktualny stan prawny oraz przypominamy jakie są obecnie obowiązujące lekarzy terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej. ZASADA PEŁNYCH 20 LAT Terminy...

Czytaj więcej