W związku ze stanowiskiem Centrum e-Zdrowie (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) wskazujemy Państwu na zmianę interpretacji obowiązków sprawozdawczych praktyk wyłącznie kontraktowych (wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym). Zdaniem urzędu, od sprawozdań za 2021r. druki MZ-88 i MZ-89 powinny wypełniać również lekarze prowadzący praktyki, dla których głównym miejscem udzielania świadczeń jest zakład leczniczy (tzw. praktyki kontraktowe). Każdy z Państwa otrzymał już systemową wiadomość e-mail z adresu administrator@zoz.org.pl z przypomnieniem o obowiązku wypełnienia ww. sprawozdań. W związku z powyższym, prosimy o ich niezwłocznie wypełnienie poprzez stronę ssoz.ezdrowie.gov.pl.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.