Aktualności biura prawnego

Uwaga na wpisy do EU BUSINESS REGISTER

W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów wiadomości e-mail od EU BUSINESS REGISTER z prośbami o aktualizację danych w rejestrze, przypominamy, że wskazany rejestr ma wyłącznie charakter komercyjny. Z treści przesyłanego Państwu formularza...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu na instalację kas fiskalnych on-line do 1 lipca 2021r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów przedłużeniu uległ termin obowiązkowej instalacji kas fiskalnych on-line dla podmiotów, które sprzedają usługi z zakresu ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Tym samym, zarówno praktyki zawodowe lekarzy...

Czytaj więcej

Zmiany – udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń

Zmianie uległa zasady udostępnienia informacji o stanie zdrowia i samej dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń. Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą...

Czytaj więcej
 

Gdy pacjent zarzuci, że zaraził się COVID-19 w gabinecie, przychodni, szpitalu

W przestrzeni publicznej pojawiają się pierwsze informacje, że pacjenci zaczynają występować z roszczeniami finansowymi, związanymi z zakażeniem COVID-19, kierowanymi przeciwko lekarzom, przychodniom, czy szpitalom. Słyszymy przytaczane argumenty, że do zakażenia doszło w czasie wizyty pacjenta w...

Czytaj więcej
 

OPINIA PRAWNA dot. wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia

Potrzeba stworzenia niniejszego opracowania wynika z wprowadzenia od 30 kwietnia 2020 roku możliwości zakazu pracy osób wykonujących zawód medyczny poza szpitalami COVID-19. W dniu 30 kwietnia 2020 roku wchodzi bowiem w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia...

Czytaj więcej
 

Wojewoda powoła lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem

Od dnia 18 kwietnia 2020r. wojewoda powinien powoływać lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.  Powyższe wynika z faktu dodania nowego art. 7g...

Czytaj więcej
 

Obowiązek zakrywania twarzy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Z dniem 16 kwietnia 2020 roku do odwołania wszedł w życie obowiązek zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania. Zakrywanie może się odbywać zarówno przy pomocy maski, maseczki, jak i odzieży. Rozporządzenie nie wprowadza żadnych...

Czytaj więcej
 

Jest możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w drodze teleporady

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio liczne wątpliwości co do możliwości wystawienia zwolnienie lekarskiego w drodze tzw. teleporady, np. w drodze rozmowy telefonicznej, czy wideokonferencji. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy Kodeksu Etyki Lekarskiej przewidują...

Czytaj więcej
 

Podwyżka 6750 zł

„Ustawa 6750”: pierwsze oświadczenia od 24 sierpnia do 7 września 24 sierpnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych...

Czytaj więcej
 

Obowiązek zgłaszania naruszeń w zakresie danych osobowych

Jedną z konsekwencji wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 tzw. RODO będzie wprowadzenie – nieznanego dotychczas polskim przepisom – obowiązku zgłaszania naruszeń w zakresie danych osobowych...

Czytaj więcej