Aktualności biura prawnego

Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a pracownicy praktyk zawodowych

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - nie znajduje zastosowania do pracowników zatrudnionych w indywidualnych...

Czytaj więcej
 

Kasy fiskalne on-line do 1 lipca 2021 roku

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, że w czerwcu 2021 r. kończy się okres przejściowy na zakup i instalację kasy fiskalnej on-line. Od dnia 1...

Czytaj więcej

Kiedy dopuszczalna jest obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych?

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych - tak stanowi wyraźnie art. 20 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Istotnym elementem, który może...

Czytaj więcej
 

Nowe druki recept papierowych od 1 lipca 2021r.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem stosowania druków recept papierowych według dotychczasowego wzoru poniżej prezentujemy Państwu nowy wzór recepty, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021r.  Nowe druki recept papierowych od 1 lipca 2021r

Czytaj więcej
 

Używanie nazwy „Klinika” przy prowadzeniu działalności leczniczej

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) określeń „klinika” i „kliniczny”...

Czytaj więcej

Badanie lekarskie osoby zatrzymanej

Przepisy przewidują uprawnienie osoby zatrzymanej przez Policję do dostępu do pierwszej pomocy medycznej (art. 244 § 2 k.p.k.) oraz badanie lekarskie w określonych przypadkach. Nadto w przypadku, gdy osoba zatrzymana znajduje się w stanie nagłego...

Czytaj więcej
 

Zmiana dot. kolejności szczepień przeciw COVID-19 od dnia 23 stycznia 2021r.

Od 23 stycznia 2021r. została zmieniona kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Utrzymano  sposób ustalania kolejności szczepień przeciw COVID-19 polegający na wyliczeniu poszczególnych grup osób w ramach etapu „O” i etapu „I”. W ramach etapu „O” dodano osoby...

Czytaj więcej
 

Jaka kolejność szczepień przeciw COVID-19 ?

Od 15 stycznia 2021 roku została ustalona kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl ). Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek przeprowadzania...

Czytaj więcej
 

Ministerstwo Zdrowia. Przedłużona możliwość zgłaszania się do szczepień przeciw COVID-19

Ministerstwo Zdrowia 18 grudnia 2020 roku zorganizowało spotkanie on-line w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Z udostępnionej prezentacji wynika, że w etapie 0 do uprawnionych osób do szczepień przeciwko COVID-19 zostali dołączeni pracownicy izb lekarskich, została też...

Czytaj więcej
 

Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

W ostatnim czasie, w wyniku dwóch nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników i osoby...

Czytaj więcej