Ustawodawca przyzwyczaił nas już do tego, że ogłaszanie nowych aktów prawnych następuje krótko przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w wypadku nowego programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, który obowiązuje od 1 marca 2023 r., a został ogłoszony w Dzienniku Ustaw dopiero 28 lutego. Nowe rozporządzenia wprowadza głęboką modyfikację programu stażu podyplomowego lekarzy i niewielkie zmiany w stażu lekarzy dentystów. Będzie stosowane do wszystkich stażystów, którzy rozpoczęli staż począwszy od 1 marca 2023 r.

Zmiany w programach.

Bardzo istotne zmiany nastąpiły w szczególności w programie stażu podyplomowego lekarzy. Usunięto z niego bowiem np. staż cząstkowy z położnictwa i ginekologii, psychiatrii. Dodano natomiast nowe części w postaci np. szkoleń w zakresie leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowe szkolenia przewidziano również w wypadku stażu lekarzy dentystów.

Staż personalizowany.

W zamian za usunięcie niektórych części stażu, lekarzom stażystom umożliwiono personalizację do 10 tygodni stażu poprzez wybór interesujących ich dziedzin medycyny (zabiegowych, niezabiegowych i teoretycznych). Personalizacja umożliwi lekarzowi wybór do 3 dziedzin medycyny trwających łącznie 10 tygodni z dowolnym podziałem. Przy czym wybrane dziedziny nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie. Jednocześnie ustawodawca umożliwił odbywanie tych personalizowanych staży w innych podmiotach niż macierzysty (nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny).

Po zmianach program stażu będzie się prezentować następująco:

 

LEKARZE

 

Staż cząstkowy

Długość trwania

Choroby wewnętrzne

11 tygodni, w tym 10 tygodni – choroby wewnętrzne i 1 tydzień – krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Pediatria

8 tygodni, w tym pediatria – 6 tygodni
i neonatologia – 2 tygodnie.

Chirurgia ogólna

8 tygodni, w tym chirurgia ogólna – 6 tygodni
i chirurgia urazowa – 2 tygodnie

Intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa

2 tygodnie – intensywna terapia

3 tygodnie – medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

6 tygodni

Szkolenie

Długość trwania

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie leczenia bólu

14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni

Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki

28 godzin – prawo medyczne

20 godzin – bioetyka

Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych

20 godzin – zdrowie publiczne

7 godzin – szczepienia ochronne

Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Cześć personalizowana

10 tygodni

Niezabiegowe dziedziny medycyny

 
Zabiegowe dziedziny medycyny

 
Dziedziny medycyny realizowane w ramach katedr i zakładów teoretycznych

 

LEKARZE DENTYŚCI

 

Staż cząstkowy

Długość trwania

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

10 tygodni

Stomatologia dziecięca

10 tygodni

Chirurgia stomatologiczna

8 tygodni

Protetyka stomatologiczna

8 tygodni

Periodontologia i choroby błony śluzowej

4 tygodnie

Ortodoncja

4 tygodnie

Szkolenie/kurs

Długość trwania

Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie leczenia bólu

7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia

Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego

20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni

Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki

20 godzin – prawo medyczne

14 godzin – bioetyka

Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych

14 godzin – zdrowie publiczne

7 godzin – szczepienia ochronne

Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni

Kurs w dziedzinie medycyny ratunkowej

35 godzin wykładów realizowanych w ciągu 5 dni

Staże w SMK.

Docelowo wszelkie czynności związane z naborem na staż, jego realizacją i zaliczaniem będą się odbywać elektronicznie w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), w tym również poprzez elektroniczne karty stażu. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku szkoleń specjalizacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi stosowanie SMK w odniesieniu do staży podyplomowych rozpocznie się dopiero z dniem 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu nadal obowiązywać będą papierowe karty stażu podyplomowego.

Podstawa prawna.

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r., poz. 377)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.