W lipcu 2023 r. weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel, która wprowadziła możliwość posługiwania się przez każdą osobę alternatywnym dokumentem stwierdzającym tożsamość w postaci tzw. mDowodu. Dokument ten może stanowić pełnoprawną alternatywę dla dotychczasowych, fizycznych dokumentów tożsamości przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu, obowiązek ten można spełnić również poprzez okazanie dokumentu w aplikacji mObywatel. Wskazana forma może być stosowana m.in. przy ustalaniu tożsamości pacjentów na etapie rejestracji, odbiorze dokumentacji medycznej, czy też przy składaniu oświadczenia o prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym ostatnim przypadku należy jedynie pamiętać, że elektroniczny dowód osobisty (mDowód) ma swój odrębny numer, który należy wskazać na tym oświadczeniu. mDowód posiada jedynie 5-letni termin ważności, ale może być wielokrotnie odnawiany.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Podstawa prawna.

- ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234 z późn. zm.)

Możliwość komentowania została wyłączona.