Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na wątpliwości dotyczące obowiązku odbywania kursu z zakresu medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających prawa nabyte oraz specjalizacje w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że osoby posiadające prawa nabyte na podstawie  art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. osoby, które pracowały w POZ przed dniem 29 września 2007 r. i jednocześnie posiadały na ten dzień:

  • specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
  • specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, lub
  • co najmniej 10-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezależnie od posiadanej specjalizacji),

nie muszą odbywać kursu z zakresu medycyny rodzinnej w celu zachowania statusu lekarza POZ po dniu 31 grudnia 2024 r.

Kurs z zakresu medycyny rodzinnej dotyczy zatem jedynie:

  1. pediatrów i internistów, którzy specjalizację uzyskali po dniu 29 września 2007 r. (a nie posiadali na ten dzień 10-letniego doświadczenia w POZ),
  2. pediatrów i internistów, którzy nie pracowali przed dniem 29 września 2007 r. w POZ.

Najistotniejszym zatem terminem dla oceny obowiązku odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej jest status lekarza na dzień 29 września 2007 r. Późniejsza praca w POZ lub uzyskanie powyższych specjalizacji po tej dacie, nie ma żadnego wpływu na zwolnienie z obowiązku odbycia kursu.

Kopię odpowiedzi wysłaliśmy również do Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu zapewnienia właściwej interpretacji przepisów. Odpowiedź zamieściliśmy również na stronie internetowej www.oilgdansk.pl.

pismo Ministra Zdrowia

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.