Po długiej batalii sądowej i borykaniu się z nieuzasadnionymi wymaganiami ze strony Centrum Egzaminów Medycznych w końcu pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018-2020 zostały nam udostępnione. Trzeba uznać to za sukces samorządu lekarskiego. Jesteśmy właśnie po to, by dla wspólnego dobra naszego środowiska dbać o przestrzeganie prawa i stworzenie szans uzyskania, jak najlepszych kwalifikacji dla przyszłych lekarzy specjalistów. Upublicznienie pytań z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże jeszcze lepiej przygotować się zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań, która niejednokrotnie była kwestionowana przez lekarzy w trakcie egzaminów – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. 

Po osobistych staraniach Łukasza Jankowskiego oraz piśmie prezesa NRL do p. o. Dyrektora CEM dr. hab. n. praw. Rafała Kubiaka z prośbą o wykonanie uprawomocnionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r. pytania zostały ostatecznie przesłane do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wcześniej CEM po wyroku WSA, próbowało odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL żądanych pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. 

Udostępnienie pytań przysłuży się nie tylko lekarzom przygotowującym się do egzaminu – choć oni najbardziej czekają na te pytania jako część ważnego elementu przygotowań. Merytoryczny nadzór nad jakością pytań będzie korzystny dla całego społeczeństwa, w tym również pacjentów, którzy dzięki temu uzyskają dostęp do jeszcze lepiej wykształconych, posiadających jeszcze większą wiedzę medyczną lekarzy specjalistów – dodaje prezes NRL. 

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2018-2020 według podziału na specjalizacje:

 1. Alergologia
 2. Anestezjologia i intensywna terapia
 3. Angiologia
 4. Balneologia i medycyna fizykalna
 5. Chirurgia dziecięca
 6. Chirurgia naczyniowa
 7. Chirurgia ogólna
 8. Chirurgia onkologiczna
 9. Chirurgia stomatologiczna
 10. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 11. Choroby płuc
 12. Choroby płuc dzieci
 13. Choroby wewnętrzne
 14. Choroby zakaźne
 15. Dermatologia i wenerologia
 16. Diabetologia
 17. Endokrynologia
 18. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 19. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 20. Gastroenterologia
 21. Gastroenterologia dziecięca
 22. Geriatria
 23. Ginekologia onkologiczna
 24. Hematologia
 25. Hipertensjologia
 26. Kardiologia
 27. Kardiochirurgia
 28. Medycyna paliatywna
 29. Medycyna pracy
 30. Medycyna ratunkowa
 31. Medycyna rodzinna
 32. Medycyna sportowa
 33. Nefrologia
 34. Neonatologia
 35. Neurochirurgia
 36. Neurologia
 37. Neurologia dziecięca
 38. Okulistyka
 39. Onkologia kliniczna
 40. Ortodoncja
 41. Ortopedia
 42. Otorynolaryngologia
 43. Patomorfologia
 44. Pediatria
 45. Perinatologia
 46. Periodontologia
 47. Położnictwo i ginekologia
 48. Protetyka stomatologiczna
 49. Psychiatria
 50. Psychiatria dzieci i młodzieży
 51. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 52. Radioterapia onkologiczna
 53. Rehabilitacja medyczna
 54. Reumatologia
 55. Stomatologia dziecięca
 56. Stomatologia zachowawcza
 57. Transplantologia kliniczna

Możliwość komentowania została wyłączona.