Aktualności

Przyznanie Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak

Uchwała nr 34/11/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 października 2011r. w sprawie Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak   Uchwała nr 35/11/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 października 2011r. w...

Czytaj więcej

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!!! W ostatnich dniach lekarze prowadzący praktyki zawodowe otrzymują wezwania do zapłaty kwoty 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym dla...

Czytaj więcej

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy dentystów

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy dentystów: "Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży" Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową dla lekarzy dentystów: "Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży"...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – marzec 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL marzec 2010r.   2 marca 2012r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii...

Czytaj więcej

UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!!!

W ostatnich dniach lekarze prowadzący praktyki zawodowe otrzymują wezwania do zapłaty kwoty 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy w Warszawie....

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia weteranów

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z dniem 30 marca 2012r. wejdzie w życie zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której weterani poszkodowani w...

Czytaj więcej

Praktyka stacjonarna a wykonywanie praktyki w miejscu wezwania

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2012r. o działalności leczniczej lekarz, który zarejestrował indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (tzw. stacjonarną) nie musi dokonywać dodatkowego wpisu...

Czytaj więcej

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do Izby Lekarskiej, przygotowaliśmy dla Państwa przykładową treść regulaminu organizacyjnego, jaki zgodnie z nowymi przepisami (tj. art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w dniu 9 marca 2012r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. W świetle nowego rozporządzenia: (więcej…)

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – styczeń/luty 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL styczeń/luty 2012r.   5 stycznia 2012r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012r.,...

Czytaj więcej