Koleżanki i koledzy – lekarze i lekarze dentyści poszkodowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

 

Jeżeli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą który na skutek nie przyznania kontraktu przez POW NFZ w rozstrzygniętym w czerwcu br. konkursie na AOS utracił pracę, jedyne lub przeważające źródło zarobkowania lub doznał z tego tytułu innej szkody zgłoś ten fakt Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku!

Zgłaszając się trzeba podać:

– jak długo trwał kontrakt (przez ile lat),

– czy stroną dotychczasowego kontraktu był lekarz (indywidualna praktyka lekarska) czy przychodnia,

– co było przyczyną nieuzyskania kontraktu w obecnym postępowaniu (cena, kwalifikacje, inne),

– czy na skutek utraty kontraktu nastąpiła utrata pracy w dotychczasowym miejscu,

– czy kontrakt był twoim jedynym źródłem przychodów,

– czy na skutek nieuzyskania kontraktu nastąpiła lub nastąpi likwidacja praktyki lekarskiej lub przychodni,

– czy w związku z dotychczasową realizacją kontraktu  poczyniono nakłady na sprzęt, szkolenia, inne, które nie zostały jeszcze spłacone (pozostały do spłaty raty kredytu, raty leasingowe, inne zobowiązania).


Prosimy o zgłaszanie nam powyższych danych jak również innych okoliczności związanych z utratą kontraktu, które mogą mieć znaczenie dla oceny rozmiaru szkody spowodowanej sposobem rozstrzygnięcia konkursu na AOS przez POW NFZ.

Możliwość komentowania została wyłączona.